Společenství čistých srdcí

Vyprávěj svým dětem o sexu- 2.část

Kategorie: Zajímavé

srdce, zdroj: www.pixabay.com, CCO Proč musím hovořit se svými dětmi o sexu? Tvoje děti tě velice potřebují. Postoje, názory, hodnoty spojené se sexem mohou být jedním z nejlepších darů, jaký můžeš dát svým dětem....

Dříve nebo později se tvoje dítě dozví podrobně o své pohlavnosti. Nejde o to, zda tvé dítě má se to vůbec dozvědět, jde o to v jaké souvislosti se o tom dozví. Máš šanci vytvořit vlastní zdravý kontext a předání, které utváří dobré postoje vzhledem k sexu nebo můžeš ponechat dítě někomu, kdo má deformovanou představu o pohlavnosti Tvoje dítě má volbu, buď dostane dobrou informaci pohlavnosti od Tebe nebo dostane dezinformace od někoho jiného.

Nikdy nebudeš jediným sexuálním vychovatelem svých dětí, ale můžeš a máš být prvním, základním a nejdůležitějším vychovatelem v jejich životě, rovněž v oblasti sexuality. Není žádný určitý věk, ve kterém musíš povědět dítěti to či ono. Hovoř o sexu takovým způsobem, který je ti nejvíce vlastní! Každé dítě je jiné.

Manželský a rodinný poradce dr. Corey Altem radí: "Hovoř s dítětem o sexu patřičně k jeho věku a vývoji. Čtyřletý nemusí znát všechny podrobnosti pohlavního aktu, ale můžeš vystavět základ k pozdějším rozhovorům. Nemusíš sahat k podrobnostem, ale buď připraven udělat to později.

Pamatuj, že nikdy nezávisle na věku tvého dítěte není příliš pozdě, abys s ním hovořil o nádherném Božím daru pohlavnosti. Když začínáš v mladším věku, buduješ vzájemnou důvěru, která přinese plody, když dítě bude starší.

Jestli děti zpozorují, že my rodiče, nehovoříme poctivě a přesně, ztratí k nám důvěru a nebudeme mít vliv na jejich život. A musíme počítat s tím, že vygooglují svoji otázku na internetu a srovnají získanou odpověď s tím, co jsme jim řekli. Jestli neznáš přesnou odpověď, nepropadej panice. Řekni, že se to dovíš, a že to jistě vysvětlíš (ale musíš si to zjistit a vysvětlit)

Jak mám reagovat na první lásku dítěte?
Je to příležitost, jak vážně posoudit první milostnou zkušenost dítěte a neukazovat, že je nevyzrálá nebo nepodstatná. Ve skutečnosti jisté výzkumy ukazují, že to mohou být nejdůležitější a nejintenzivnější milostné zkušenosti v životě. Najdi si čas, aby ses podělil s dítětem, že jsi také byl zamilovaný. Využij této příležitosti, abys povyprávěl, co je opravdová láska.

Jaká mám stanovit pravidla a omezení spojená se sexem?
Autoři navrhují pět zásad:
1. Omezení chození na rande: jestli dítě může chodit na rande určuješ podle toho, zda jako rodič máš jistotu, že dítě je zralé a bude se chovat odpovědně. Jestli tomu tak není, aby se mohlo postavit nátlaku vedoucímu k předmanželskému sexu, nemí chodit na rande. Podle výzkumů je třeba upozornit rodiče, aby byli rozhodně proti schůzkám dcerky s chlapcem o mnoho starším. A také nedovolili synovi vytvářet intenzivní vztahy s děvčetem o mnoho mladším. Značné rozdíly mezi mladým děvčetem a starším chlapcem nebo mužem mohou přivést děvče do rizikové situace včetně nechtěného sexu.

2. Omezení ve využívání médií : výzkumy ukazují, že děti a mládež, která sleduje v televizi programy se sexuálními obsahy má větší sklon praktikovat sex, náctiletí projevují negativní postoj vůči panenství, sledují sexuální témata jako něco skutečného a více podléhají jejich vlivu.

3. Omezení týkající se alkoholu a drog: stále jsme učili naše děti, že když člověk sahá po alkohol nebo drogách, ztrácí svobodu a nedokáže nejen přijímat morálně dobrá rozhodnutí, ale vůbec jednat odpovědně.

4. Omezení spojená s ponecháváním dítěte samotného doma :z výzkumu vyplývá, že nácletí praktikují sex doma po návratu ze školy, dříve, než rodiče přijdou z práce. Zaveď pravidlo, že nikdo ze spolužáků opačného pohlaví nebude zván do domu, když nebudou přítomni dospělí.

5. Omezení týkající se počítače, mobilu, jinách zařízení a internetu: Více než 50% vstupů k internetu probíhá ne přes počítač, ale přes přenosná zařízení (smartfony, Ipady atd.) Mnoho rodičů vyžaduje, aby doma byl počítač v otevřeném prostoru, a také aby všechna zařízení s přístupem k internetu byla na noc přenesena do pokoje rodičů. Rodiče mají pomáhat dětem porozumět, že jsou kontrolované a omezované z lásky, aby technická ohrožení jim nepřekážela v cestě k Bohu.

Jak může osoba se sexuální zkušeností nabýt čistotu srdce a začít znovu?
1. Nazvi hřích jménem. Pomoz svému dítěti pochopit, že spáchalo hřích čili něco proti vůli Boží. Uznání svého hříchu je nezbytnou podmínkou ke zpovědi.

2. Vyznej hřích. Co znamená, že vyznáme hříchy? To znamená, že přijímáme Boží pohled: Bůh má právo a moc nám ten hřích odpustit.

3. Přijmi Boží odpuštění. Uznání a přijetí Božího odpuštění je klíčovým krokem, který musí vykonat tvoje dítě. Jak může odpustit sobě, jestli neuvěří, že Bůh mu odpustil? Pro mnoho mladých lidí sexuálně aktivních je to nejtěžší krok. Často se cítí zničeni, využíváni a nehodni Boží lásky. Pomoz svému dítěti pochopit, že nikdo z nás nemůže dosáhnout odpuštění na základě jakýchkoli skutků nebo citů. Základem odpuštění není velikost našeho hříchu, ani náš pocit s ním spojený. Základem odpuštění je Kristově oběť na kříži. A po Jeho zmrtvýchvstání jsme dostali vše, co potřebujeme, abychom získali odpuštění.

4. Odpusť sám sobě. Často lidé vyznají hřích a přijmou Boží odpuštění, ale nemohou odpustit sami sobě. Pomoz dítěti pochopit, že po vyznání hříchu pocit viny může být falešný a vést sebe k odsouzení. To může být překonáno vzbuzením vděčnosti. Srdce plné vděčnosti je otevřené milosti v takové míře, že sebe odsouzení zaniká!

5. Přinášej plody hojné obrácení. Bible učí, že náš život musí být důkazem, že skutečně jsme litovali hříchu. Proto je třeba vybízet dítě, aby nejen usilovalo o plné přijetí odpuštění, ale aby každý den unikalo opakování hříchu nečistoty. POkání je úkonem vůle, ve kterém se nejen distancujeme od hříchu, ale pozitivně konáme, abychom vytvořili vztahy s Bohem a lidmi.

6. Najdi někoho, kdo ti pomůže vytrvat v předsevzetích. Každý z nás musí mít někoho spřáteleného s Kristem, komu důvěřuje, a kdo nám může pomoci vytrvat, když vidí naše slabosti v morálce a mravnosti. Jestli to nebudeš ty, pomoz dítěti vybrat patřičnou osobu, pevnou ve víře, schopnou poskytnout pomoc v této problematice.

7. Požádej druhého o odpuštění.
Když žijeme sexuáně mimo manželství s jakoukoli osobou, hřešíme rovněž proti této osobě. Vybídni své dítě, aby požádalo o odpuštění tu osobu za to, co se stalo. Díky tomu vztah bude uzdraven a bude moci přejít na vyšší, čistší úroveň, jaká má být.

Dobrá pespektiva pro budoucnost velice pomáhá mládeži přijímat dobrá rozhodnutí. Buď rodičem, kterého se lze na všechno zeptat, a který sám umí naslouchat. Drž se vlastních zásad a navazuj přátelství s přáteli svých dětí, udržuj kontakty s jinými rodiči a sdílej tužby svých dětí! Jak se tomu všemu budeš učit a vyvíjet se v tom, přímo se dostaneš ke způsobu, jak tvoje děti mají přijímat učení o pohlavnosti.

Přejeme Ti, aby tvoje děti vychovávané s modlitbou prožily život jako Boží děti bez poskvrny v prostředí špatném a převráceném, ve kterém vy však záříte jako hvězdy ve vesmíru.

zdroj: Vyprávěj svým dětem o sexu; (originál: Opowiedz svim dziecom o seksie), autor: Josh i Dottie McDowell

rodina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Rozhodování, vstup do kláštera a podobně (08.04.2021)
Vyprávěj svým dětem o sexu- 1. část (07.02.2020)
Přednáška: Jak žít sexualitu jako dar (30.10.2019)
27. Celostátní setkání Společenství čistých srdcí (11.08.2019)
Prosba (08.03.2010)
Chceš se stát spoluautorem webu spolcs.cz? (18.12.2007)
Diskuze: Jak vidíš nový web spolcs.cz? (18.12.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 18. 02. 2020 | 788 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře