Společenství čistých srdcí

Společenství čistých srdcí manželů

Společenství čistých srdcí manželů je další větví SČS. V cizině jde toto hnutí ruku v ruce s iniciativami mladých, které se týkají čisté lásky. Náplň je vlastně podobná. Usilovat o to, abych rostl k ideálu čistého srdce, a to ve stavu, který prožívám. Mnozí mladí, kteří vstoupili do SČS, se oženili nebo provdaly. Nechtěli po svém sňatku rezignovat na snahu růst k ideálu čistého srdce, proto měli zájem pokračovat na této cestě i v manželství. V manželství je každý den mnoho příležitostí k tomu, aby člověk bojoval o hodnoty, jako je věrnost, nezištná láska, obětavost a snaha o trvalý stav života v milosti posvěcující.

Proč být členem, když se nic nového neslibuje a když k tomu všemu je povolán a zavázán každý křesťan? Protože právě v dnešní době, v naší společnosti, když se vše relativizuje a kdy i někteří členové berou své závazky jen nějak tak sportovně, je dobře, když jsou zde ti, kteří se hlásí k tomu, že chtějí brát vážně to, co slíbili a vytrvat v úsilí o růst k ideálu čistého srdce. Nejedná se o žádný fanatismus, přehánění případně o něco mimořádného, ale jde o to brát vážně to, co se vážně brát má. Nestydět se za to, přihlásit se k tomu a vytrvat v tom.

Formální podmínky

Duchovní závazky (podmínky)

Modlitba zasvěcení SČSM

Odevzdávám Ti, Pane, sebe, svoji paměť, rozum, duši i tělo. Prosím, nauč mě milovat manžela (manželku) a děti láskou, která pochází od Tebe. Pane Ježíši Kriste, dej nám oběma srdce čisté podle Tvého vzoru, aby naše soužití utvářela moudrá, velkodušná a oddaná láska, tkerá nehledá sebe a věrně střeží Tvůj zákon a přikázání. Ať nám v tom pomáhá každodenní rodinná modlitba, společná účast na mši svaté a časté svaté přijímání a každý těžší pád ať hned dokážeme vyznat ve svátosti smíření. Dej, abychom stále čerpali z milostí svátosti manželství. Pane Ježíši, buď jediným Pánem našeho života.
Uč mě ovládat a kontrolovat mé sexuální tužby a mé emoce, aby má láska k manželce (manželovi) a dětem nebyla závislá na mých náladách a citových stavech, ale aby znamenala stálou péči o ně, a abych jim ustavičně prokazoval(a) dobro. Prosím Tě o čistou manželskou lásku, abych dokázal(a) být pro partnera nezištným darem. Očišťuj moji lásku od veškerého egoismu, abychom si vždycky odpouštěli, neubližovali si a vzájemně se za sebe modlili. Abychom si zachovali čistotu srdce slibuji, že nebudu číst, kupovat ani prohlížet pornografické časopisy, programy ani filmy, nebudu užívat antikoncepční prostředky a budu připraven(a) přijmout ochotně děti, jimiž nás Bůh obdaří.
Prosím Tě, Pane, o pomoc, abych se vyhnul(a) všemu, co činí závislým, co zotročuje a ponouká ke zlému. Maria, moje Matko, veď mě cestami víry k jedinému prameni lásky v našem manželství, k Ježíši, abych v Něj vždy důvěřoval(a) a Jemu věřil(a).
Amen.


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře