Společenství čistých srdcí

Sláva a žal kříže

Kategorie: Duchovní život

Tvrdá skutečnost, ale Boží milosrdenství je nesmírné.Andělé Tě prohlásili za Krále a Spasitele,
bezbožní lidé vraždili děti ve snaze Tě zničit.
Ty jsi přemohl Knížete temnoty,
nepřející lidé Tě obvinili, že jsi posedlý ďáblem.
Jsi králem všeho stvořeného,
zloděj Tě prodal za třicet stříbrných.
Smyl jsi hříchy celého světa,
kolemjdoucí se smáli Tvému utrpení.
Ty jsi miloval všechen Boží lid,
lidé, které jsi přišel spasit, Ti odpověděli nenávistí.
Ve slávě jsi vstal z hrobu,
lidé, které jsi přišel spasit, si zvolili smrt.
Ty jsi nás obmyl svou krví,
Pilát si umyl ruce od Tvé krve.Mohl jsi přivolat na pomoc zástupy andělů,
k smrti Tě odsoudil křičící dav.
Ty ses celou noc modlil k Otci za svůj lid,
nejbližší přítel nedokázal jedinou hodinu bdít a modlit se s Tebou.
Mluvil jsi pravdu,
Tvoji nepřátelé proti tobě použili pomluvy a lži.
Ty jsi nás před svým Otcem uznal za bratry a sestry,
Tvoji učedníci zapřeli i to, že Tě znají.
Dotykem jsi uzdravoval nemocné,
Tvoji nepřátelé Tě bez milosti bili.Ty jsi nás oblékl do své spravedlnosti,
z Tebe Tvoji kati strhali šat.
Lazara jsi povolal z hrobu k životu,
my jsme Tě pohřbili jako mrtvého.
Tvé svaté srdce pro nás krvácelo,
my jsme zatvrdili svá srdce proti Tobě.
Vzdal ses slávy svého trůnu v nebi,
my jsme Ti odmítli místo i v zájezdním hostinci.
Přijal jsi i ty největší hříšníky,
my jsme pohrdli Synem Božím.Ty jsi nám nabídl víno nové smlouvy,
my jsme Ti dali napít žluči.
Učil jsi nás s božskou autoritou,
my jsme Tvá slova odmítli jako bláznovství.
Ty nám dáváš polibek života,
my jsme Tě zradili políbením smrti.
Osvobodil jsi nás od hříchu a smrti,
my jsme Tě zatkli a spoutali jako zločince.
Ty jsi nás neopustil, když jsme upadli do hříchu v zahradě Eden,
my jsme utekli,když jsi byl zatčen v zahradě Getsemanské.Nikdy jsi nepronesl ani slova podvodu,
my jsme s Tebou zacházeli jako s lhářem.
Ty se za nás přimlouváš před Bohem,
my jsme Tě falešně obvinili před lidmi.
Nepodléhal jsi hříchu,
my jsme Tě prohlásili za hříšníka.
Ty nám dáváš korunu slávy,
my jsme Tě korunovali trním.
Jsi neposkvrněný Beránek Boží,
my jsme Tě vedli na porážku.

Lidové misie Jezernice


Rozpínáš paže, abys nás objal,
my jsme Tvé paže přibili na dřevo kříže.
Tvé ruce dotykem uzdravovaly nemocné,
my jsme do nich vrazili hřeby.
Ty jsi umyl nohy svým učedníkům,
my jsme Tvé nohy přibili na dřevo.
Byl jsi proměněn v pronikavém světle,
my jsme Tě znetvořili k nepoznání.
Dal jsi nám nové srdce,
my jsme Tvé srdce probodli kopím.


Sdílet

Související články:
Čiň pokání a věř evangeliu! (22.02.2012)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (2) (23.11.2011)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (1) (15.11.2011)
Sv. Jan Kolínský (19.10.2011)
Bl. Štěpánka Quinzani (2) (04.10.2011)
Bl. Štěpánka Quinzani (1) (01.10.2011)
Sv. Pius V. (2) (09.09.2011)
Pro koho je ráj? (28.08.2011)
Sv. Pius V. (1) (28.08.2011)
Boží vůle nebo moje? (21.08.2011)
Smazány (11.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (2) (01.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (1) (29.07.2011)
Sv. Hyacint a bl. Česlav (13.07.2011)
Bl. Markéta Savojská (2) (14.06.2011)
Bl. Markéta Savojská (1) (13.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (3) (08.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (2) (06.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (1) (01.06.2011)
Jeroným Savonarola (4) (16.05.2011)
Bl. Benvenuta Boiani (14.05.2011)
Jeroným Savonarola (3) (05.05.2011)
Jeroným Savonarola (2) (30.04.2011)
Jeroným Savonarola (1) (25.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (2) (12.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (1) (11.04.2011)
Sv. Albert Veliký (06.04.2011)
Základy (22.03.2011)
Sv. Růžena Limská (17.03.2011)
Zatykač (15.03.2011)
Maria (10.03.2011)
Sv. Martin de Porres (27.02.2011)
Sv. Kateřina Sienská (17.02.2011)
Strom (12.02.2011)
Svatý Tomáš Akvinský (05.02.2011)
Sv. Anežka z Montepulciana (28.01.2011)
Svatý Vincenc (21.01.2011)
Bl. Markéta Uherská (29.12.2010)
Sv. Petr Veronský (19.12.2010)
Sv. Kateřina Ricci (08.12.2010)
Sv. Dominik - lumen ecclesiae (17.11.2010)
Je Starý zákon překonaný? (14.10.2010)
Co jsem Pánu Bohu udělal...? (24.09.2010)
Lano (31.08.2010)
Stádo bez pastýře (23.08.2010)
Čistota srdce (02.08.2010)
Bát se hříchu (28.07.2010)
Bible (21.07.2010)
Žízeň duše (18.07.2010)
Kuřák Bible (17.07.2010)
Světlo (03.07.2010)
Sokolský veletoč (28.06.2010)
Jana z Arcu (31.05.2010)
Živá víra (14.03.2010)
Poslyšte příběh… (18.12.2009)
Svatí v květnu (29.05.2009)
Svatí v dubnu (10.04.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 02. 04. 2012 | 4876 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Cyrilometodějský kalendář


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře