Společenství čistých srdcí

Potkala jsem muže z plátna

Kategorie: Svědectví

Nabízíme jedno zajímavé svědectví pro dnešní dobu uveřejněné v týdeníku Světlo.

Říká se, že narkomanie je největší náruživost a choroba XXI. století. Často však zapomínáme, že příčinou všech závislostí je nedostatek Boží lásky. Jestliže neznáme Boha ani jeho lásku, jestliže ho odvrhneme, zastoupí ho v srdci něco jiného... Chci podat svědectví, co Bůh způsobil svojí láskou v mém životě. To všechno jsme obdržela zdarma jen proto, že jsem jeho nejdražším dítětem. Všechny milosti, které jsem zakusila, mi vyprosila Panna Maria. Jsem adoptované dítě. Moji adoptivní rodiče byli od počátku velmi upřímní a pravdomluvní. Neukrývali přede mnou tuto skutečnost. Byli zbožní, modlili se, chodili do kostela, ale já jsem v rodině nezakusila Boží přítomnost. Boha jsem nepoznala a nezamilovala jsem si ho. Vůbec jsem neuměla milovat. Vyrůstala jsem a v srdci jsem měla poušť. Zotročila mě masturbace, pornografie, kouření a nakonec alkohol a drogy. Pak se dostavila nenávist k mým rodičům. Nedokázala jsem nikoho milovat, v mém zraněném srdci byla jen bolest a nenávist. Protože jsem dlouhá léta žila v hříchu, stala jsem se duchovní a fyzickou troskou. Píšu to s plným vědomím: hřích je ochromující síla, kterou žádný člověk bez Boží milosti nepřemůže. Když mi bylo 23 let, poznala jsem svého budoucího muže Ondřeje. Zdálo se mi, že ho miluji, ale byl to jen povrchní cit. Chtěla jsem skutečně změnit svůj život, mít muže a milovat ho. Chtěla jsem normálně žít a vůbec mě nenapadlo prosit Boha o pomoc. Všeho jsem chtěla dosáhnout vlastními silami. V době před svatbou jsem žila podle hesla: dělej, co chceš. Pila jsem, brala drogy, proklínala jsem všechno a všechny. Bavila jsem se na diskotékách každý týden někde jinde. Ani v den sňatku jsem nebyla střízlivá. V takovém stavu jsem otěhotněla a jen krátce před porodem jsem přestala pít. Porod byl pro mě šok. Pojala jsem k dětem nenávist, že když přicházejí na svět, působí bolest. Nebyla jsem schopná svého syna milovat, ve skutečnosti ho vychovávali moji rodiče. Když měl chlapec rok, šla jsem do práce. Chtěla jsem si vydělat, abych měla na alkohol. Moji rodiče se za mě ustavičně modlili růženec, aby se Maria nade mnou slitovala a přišla mému manželství na pomoc. Já jsem však měla záchvaty zlosti, ve kterých jsem chtěla zabít muže i dítě. Bylo to peklo na zemi. Nakonec jsme se s mužem rozhodli, že podstoupím léčbu. Sotva jsem přišla do ústavu, chtěla jsem co nejdříve odejít.

Stalo se tak po týdnu. Chodila jsem do skupinové léčby, ale po čtyřech měsících jsem začala opět pít a brát drogy. Ztratila jsem smysl života. Chtěla jsem spáchat sebevraždu a spolykala jsem prášky. Ale Bůh mi nedovolil umřít. Byl to první zázrak, ale pro mne to bylo šokující. Začala jsem znovu s léčbou. A tehdy se stal další zázrak. I když jsem Ho ještě neznala, On našel způsob, jak mě přivést k sobě. Dostala jsem těžkou nemoc páteře. Nejdříve mi znehybněla levá noha, pak obě. Po mnoha injekcích mi řekl lékař, že musím podstoupit operaci, jinak mi hrozí trvale invalidní vozík. A tím způsobem mi Pán všechno odebral. Nejdříve přátele od alkoholu. Nemohla jsem nikam chodit, ani do obchodu pro láhev, nemohla jsem si opatřit drogy. Nakonec Pán ke mně přišel osobně před mojí operací a řekl mi: „Nelekej se. Já jsem s tebou!“ Moje známá mi přinesla časopis Milujte se. Tam jsem se dočetla, jak velká muka podstoupil Ježíš. Popisovali to učenci na základě Turínského plátna. Četla jsem, jak byl Ježíš bičován, korunován trním, kolik ho stálo námahy nést kříž a podstoupit smrt. Byl to podrobný popis jeho ran i jeho zmučené tváře. Turínské plátno se stalo prostředkem mého obrácení. Pochopila jsem, čím jsou hříchy a co pro mě Ježíš vytrpěl. Plakala jsem nad tím, že jsem ho vlastníma rukama bičovala, že jsme se mu posmívala, pohrdala jsem jím, korunovala ho trním, poplivala a přibila svými hříchy na kříž. On zemřel za mne. Jeho umučení a jeho láska způsobily, že od té doby, je to už devět let, jsem ani nepřičichla k alkoholu. Ježíš mi odňal všechny moje závislosti. Naučila jsem se modlit růženec a Maria mi pomohla vykonat životní zpověď. Po letech nepokoje, zoufalství, zlosti a nenávisti jsem náhle zakusila, co je to láska a pokoj. Ježíš mi dokonce dal sám sebe v Eucharistii. Nechci nic víc než vytrvat věrně s ním až do smrti. Bůh ve své lásce mi dal ještě dvě děti. Ježíš mě uzdravil duševně i fyzicky a dále mě uzdravuje a uzdravil i moji rodinu. Osvobozuje nás z egoismu a učí nás lásce k němu i k sobě navzájem. Panna Maria mě učí vděčnosti k Bohu za každý i nejmenší dar a naučila mě i postu o chlebu a vodě. Modlím se k ní za své biologické i adoptivní rodiče. Ježíš mě vyléčil ze všech zranění, která jsem utrpěla jako malé dítě, když moje matka během těhotenství žila bez lásky v opuštěnosti a zoufalství. Jeho milosrdenství je silnější než všechny závislosti. Kéž by všichni poznali jeho milosrdenství a zakusili jeho lásku!
Dorota
Miłujcie się 2/2010MODLITBA PŘED TURÍNSKÝM PLÁTNEM

Pane Ježíši,
zatím co v mlčenlivé modlitbě rozjímám o svatém Rubáši,
moje srdce se plní pohnutím, protože vidím v tomto
tajemném svatém plátně všechna znamení
krutého utrpení, které jsi prožil ve svém umučení,
jak nám vyprávějí evangelia.
Drama tvé bolesti se stalo evidentní
z krve, kterou vidím na tvém těle,
z trnové koruny a ran po bičování,
z hřebů na rukou a nohou, ze srdce,
které voják probodl kopím.
Když se ti, trpící a obětovaný Ježíši,
klaním spolu s Pannou Marií, tvojí a naší Matkou,
chápu jasněji, že jsi vzal na sebe
bolesti a kříže celého světa.
Každé moje utrpení, »passio hominis«,
spojené s tvým utrpením, »Passio Christi«,
nabývá jako dar výkupnou hodnotu,
pro kterou cítím, že mě podpíráš a těšíš
a že mi odpouštíš. Vím, že není útěchy
bez obrácení, proto zatímco s tvou pomocí
nesu v důvěře své kříže, slibuji ti, že začnu nový život,
vzdálím se od hříchu, abych mohl zakoušet,
že „tvými ranami jsem byl uzdraven“.
Amen.

Severino kardinál Poletto, turínský arcibiskup


Sdílet

Související články:
Děkovat i za to "málo" (10.09.2014)
Žárlivost je jako rakovina, co ničí vztahy (11.06.2014)
Kdo má žízeň... (10.05.2013)
Domácí násilí v křesťanských rodinách - svědectví z praxe (05.04.2013)
Čistá láska není břemeno, ale poklad (20.02.2013)
Kdo chce jít za mnou... (13.07.2012)
Nejsme Bohu lhostejní (03.05.2012)
Benedikt v mém životě (01.05.2012)
Vstoupila jsem do SČS (Společenství čistých srdcí) (23.03.2012)
Jak je v nebi a pekle aneb o čem někdy hovořím s kolegy v lékárně (16.01.2012)
O všem spolu hovořit! (11.01.2012)
Sex v naší rodině nebyl tabu (11.01.2012)
Láska je shovívavá (08.12.2011)
Zranění ze vztahů nejsou vždycky stejná, ale Bůh uzdravuje všechny (01.12.2011)
První den se stříbrným prstýnkem (26.11.2011)
Dostala jsem ještě víc (07.11.2011)
Až dovršíš lidskou pouť, předstoupíš před Boží soud... (07.11.2011)
Požehnaná nemoc? (06.11.2011)
I takto může Bůh promlouvat (25.10.2011)
Postřeh ze života (15.09.2011)
Francouzská bojová pilotka obětovala svůj život. (18.07.2011)
Drama se štastným koncem aneb Jak sv. Cyril a Metoděj zachovali Velehrad víry (04.07.2011)
Láska, která dává (28.06.2011)
Jak vybrat tu správnou životní cestu? (20.06.2011)
Sv. Felicita se přimluvila (29.05.2011)
Beseda o Společenství čistých srdcí v Odrách (05.05.2011)
Není věřit jako věřit…Nevěřící Tomáš…Ztracená Víra…20 let života…Víra je dar!…My testimony (25.04.2011)
Sama jsem prodělala potrat. (13.04.2011)
Patrik a Blanka (05.12.2010)
Šok z malého šoku (30.11.2010)
"Kolik sestřiček máš?" (16.11.2010)
Až po okraj (01.11.2010)
I Pán Ježíš prožíval samotu (17.10.2010)
Ježek (15.10.2010)
Díky za ně, Pane. (01.10.2010)
Jdi na Hradiště! (15.09.2010)
Adaptační kurs pro mladé apoštoly (13.09.2010)
Zkřísnutá (28.07.2010)
Tři odpovědi Josepha kardinála Ratzingera (současného papeže Benedikta XVI. (22.07.2010)
Kdyby... (07.07.2010)
Má Bůh právo? (29.06.2010)
Můžu ke sv. Přijímání? (15.05.2010)
Vzpomínka na křtinskou pouť (24.04.2010)
Jak jsme jeli jeníkovskou škodovkou zvanou "Koudelníkův syn" na Pochod pro život do Prahy (07.04.2010)
Fotbal s Biblí (23.02.2010)
Radost nedělního odpoledne (18.02.2010)
Tehdy a dnes (25.01.2010)
Srdíčka ve sněhu (22.01.2010)
Poprask v autobuse (31.12.2009)
Budu to ukazovat svým dětem (07.12.2009)
„Kdyby byl Bůh, jak by se na to mohl dívat?“ (23.11.2009)
Až nás časem uvidí tlačit kočárek... (07.11.2009)
Když bolí duše... (03.11.2009)
Aby všichni jedno byli (29.09.2009)
Smysl života (27.09.2009)
Prosila jsem o nohy a dal mi křídla... (19.09.2009)
Pláč (12.09.2009)
Místo zrání (31.07.2009)
Návštěva u babičky a Ježíšův dar (12.07.2009)
Byly jsme vychované ve víře, ale Boha jsme odsunuly. (22.05.2009)
Postřeh z lidových misií (21.04.2009)
Plody lidových misií (15.04.2009)
Snad jste se Mu vysmívali (06.04.2009)
Míšina cesta do ČL (02.04.2009)
Sestři, vy jste věřící? (30.03.2009)
O kráse (26.03.2009)
Zážitky z klinické smrti (24.02.2009)
Zázraky se dějí - i velké (18.02.2009)
Když matka obětuje svou bolest pro dítě (zpráva o jednom porodu) (09.02.2009)
Nezabila jsem, ale stačilo málo (06.02.2009)
Byla jsem v pekle (19.01.2009)
O věčných Vánocích (04.01.2009)
Drogy mu málem zničily život, ale zasáhl Bůh (29.12.2008)
Měsíc po svatbě. (24.12.2008)
Soudek medu, kapka jedu, v tomhle s váma nepojedu. (03.11.2008)
O celibátu, Božím humoru - a prázdném místě vedle mne. (18.09.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Magdaléna Jírová | Vydáno dne 20. 05. 2010 | 5264 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: 20. Světlo 2010


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře