Společenství čistých srdcí

Nedělní slovo

Kategorie: Duchovní život

květina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain V rámci naší rubriky Nedělní slovo, přestavíme postupně další brožurku, tentokrát s názvem Láska pod lupou...

Slovo úvodem
V minulých desetiletích neměli mladí vhodnou knížku o nejriskantnějším kroku do života – navázání a průběhu známosti. Nárůst rozvodových dramat tento nedostatek dosvědčoval. Na vydání pomůcky s pohledem na známost z hlediska křesťanské lásky, z hlediska božích přikázání, nebylo ani pomyšlení. A tak jsem pozval mládež na besedy o lásce v májových podvečerech: "Když nesmí být slovo psané, bude slovo mluvené. Vy se budete ptát a já se budu snažit najít správné odpovědi." Dařilo se ta a líbilo se nám to. Studenti si studovali svou školní vědu a jejich farář studoval dostupnou literaturu o lásce pod lupou. Předesílám to proto, aby bylo jasno, že všechna moudra, co tu jsou, nepocházejí z mé hlavy. Jen jsem vynášel ze zásobnic lidského ducha "nova et vetera" věci nové i staré k užitku svých posluchačů. Snad to přinese trochu užitku i tobě, dnešnímu čtenáři.

1. DOBRÉ MANŽELSTVÍ JE ZÁLEŽITOSTÍ CELÉHO SPOLEČENSTVÍ


Bratři a sestry,
farní vývěska vás už po dva týdny přičinlivě všechny zvala na májové pobožnosti. Nebylo by toho normálně potřeba – na májové chodíme vždy rádi – nebýt toho ohlášení, že letos bude při májových školení na manžele. Nad tím si možná někdo starší i zabrblal: na takové výklady ať si pan farář pozve nevědomou mládež zvlášť, co my, ostřílení ženáči a dávno vdané nebo už i vdovy, máme poslouchat to, co už dávno víme. Při májových se má mluvit o Panně Marii a od školení chceme mít aspoň v kostele pokoj.

Ale uvažte toto: Každé třetí manželství, které se u nás uzavírá, se do tří let rozpadne. Tvrdí to tak různé statistiky. V samotné Praze je snad průměr ještě katastrofálnější: každé druhé! Příčina? Ti mladí dobře nevědí, do čeho vstupují, nejsou na manželství připraveni, nejsou zralí. Chybí tu, katastrofálně chybí, důkladná příprava do manželství.

Kdy a jak je připravit? V neděli máme na kázání sotva 15 minut. Co tam můžeme důkladně a systematicky probrat? Dobrou knihu, která by se přípravou na manželství zabývala, nemáme. A i kdybychom měli, ruku na srdce: Kolik z vás by mělo čas, nebo by si našlo čas, abyste si ji důkladně přečetli? Proto chceme využít májových pobožností k soustavnému vysvětlení, jak se musí člověk už od mládí vychovávat a připravovat, aby jeho manželství bylo tím, čím může a má být.

Není to záležitost jen pro mládež: mnoho manželství se brzo po svatbě rozpadá vinou okolí – rodičů a ostatních, kteří jim nevhodně do života zasahují. Proto vás k tomu, co tu budeme mluvit, zveme všechny – mladé – ty především, ale i starší a staré. Zveme mladé manžele – aby si zkontrolovali, zda oni si zavedli vše dobře. Zveme rodiče, aby věděli, jak vychovávat děti od mala na dobré manžele. Zveme dědečky a babičky – aby věděli, jak radit, když se jich mladí zeptají. Zveme také známé a přátele mladých, kteří se chtějí brát – i kamarád může dobře poradit. Zveme zkrátka celou farní rodinu. Dobrá manželství jsou záležitostí celého farního společenství. Tak zní titul první – dnešní – promluvy a tak je to doslova pravda.

Nejen lidé kolem, kolik jiných, dalších věcí ovlivňuje manželské soužití k dobrému nebo špatnému: pracovní zatížení a nutné další vzdělávání v oboru, povinnosti, které požaduje společnost, bytová tíseň, domácí práce a večer televize. To vše působí, že manželé mají pro sebe málo času, málo spolu hovoří. A to je chyba. Jestliže mezi manželi – ať mladými, nebo starými – umlkne vyměňování myšlenek, názorů, pak mezi nimi umlká i láska.

Nutno konstatovat, že doopravdy se vydaří poměrně málo manželství. Ze sňatků mladistvých (tj. pod dvacet let) se rozpadne osm z deseti. To je suchá mluva faktů, čísel, jak to uvádí statistika v tisku. A to ovšem ještě neznamená, že manželství, která se soudně nerozloučí, jsou už všechna vydařená, či dokonce ideální.

Staré přísloví říká: "Kdo se chceš plavit po moři, pomodli se. Kdo jdeš do války, pomodli se dvakrát. Kdo se ženíš, pomodli se třikrát." Je-li tomu tak, kde potom lidé berou vůbec odvahu k ženění a vdávání? Kdo má příležitost pozorovat mladé snoubence, kteří si vyjednávají svatbu, zná odpověď: v ničem nepodložené, lehkomyslné jistotě, že jich se to nebezpečí netýká, oni patří do těch dobrých padesáti procent. Ti ostatní jsou zřejmě nějak vadní, jinačí, ale oni se přece mají rádi, chtějí se brát, s nimi je vše v pořádku. Oni jsou pro sebe určeni.

Abychom se rozešli bez nedorozumění: jsem přesvědčen, že většina lidí je povolána, Bohem povolána, k šťastnému manželskému životu. Nechci od manželství zrazovat. Naopak. Chci jen dosáhnout toho, abyste si uvědomili, že šťastné manželství je něco jako umělecké dílo, že dobří manželé jsou praví umělci, ba virtuosi života. A virtuosem se nestane nikdo bez cvičení, pilného cvičení už od samého dětství. To bude tedy náplní našich májových: budeme v této škole manželství hovořit o tom, jakým výcvikem od dětství musí projít, kdo se chce virtuosem života – dobrým manželem – stát; jak vyzrálý má být člověk, když chce vstoupit do manželství.

Tím, že budu mluvit jen o manželství, nechci popřít, že jsou i lidé povolaní Bohem k životu svobodnému. Svobodní mezi námi nejsou nenormální lidé. Ti jen své otcovství a mateřství mají uplatnit v jiném prostředí, než je vlastní rodina: v povolání, ve službě ostatním. Ale v letošních májových promluvách se zaměříme zcela na ty první, které Bůh povolal, aby našli náplň svého života v rodinné lásce.

Považuji příležitost májových pobožností za zvlášť vhodnou k těmto rozhovorům i z těchto důvodů: Jednak vyslechnete večer mé výklady a zítra o nich můžete celý den přemítat, hovořit. A když vás napadne nějaká pochybnost, můžete večer do schránky vzadu v kostele vložit dotaz a hned příští večer na něj dostanete odpověď. Dotazy osobního rázu bude ovšem lépe prohovořit osobně, soukromě.

A druhý důvod: Budem tu o výchově k manželství mluvit. Rozšíříte tak své vědění a poznání. Ale vědět, to je pro život málo. Mnoho je lidí, kteří dobře vědí, co je správné, a přece jednají špatně. Jsou slaboši, nemají sil. Zde budeme spojovat poučení s modlitbou: Budeme v litanii prosit vroucně o pomoc Matku Boží Marii a pak půjdeme ke svatostánku, ke Kristu s prosbou, aby On v nás poznanou pravdu upevnil a dal nám sílu a milost, abychom podle ní dokázali žít.

„Všechno dokážu v tom, který mě posiluje" – tu zkušenost udělal už svatý Pavel. Přeji vám tedy na začátku májových pobožností, abyste tutéž zkušenost jako svatý Pavel udělali letos i vy.

Zdroj: www.fatym.com

labutě, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 06. 2017 | 1007 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře