Společenství čistých srdcí

Nedělní slovo

Kategorie: Pro inspiraci

duha, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Nabízím dnes další dvě kapitoly z brožurky Soužití či soužení? aneb milující ušlechtilá duše a bratr osel...

VII. "Horší" osel, horší šance?


Často se setkáváme s lidmi, kteří nepřijímají sami sebe. Spíše můžeme říci, že jim nepadl do oka vlastní bratr osel. Nejsou spokojeni se svou postavou, barvou očí či vlasů, se svými schopnostmi, vadím jim, že jsou muž nebo žena, a ještě mnoho dalšího, co nejsou ochotni přijmout. A tak se to pro ně stává pokušením, u kterého stráví mnoho času a přehlédnou, že se jedná o něco zcela nepodstatného. (19). Pozor skutečná krása je krásou srdce a hloubkou bytosti. To nepřehlédněme. (20). Bratra osla jsme dostali proto, aby naše ušlechtilá milující duše mohla účinně projevit svoji dobrotu, a tak se dostala do nebe. Pokušení spočívá v tom, že člověk se bude zaobírat tím, že chtěl mít jiného bratra osla a zapomene na to, že do nebe se dá dojít i s bratrem oslem, který je nemocný, který není tak mrštný jako ostatní, je méně inteligentní či méně "krásný". (21) V této fázi je třeba znovu zmínit skutečnost, že Bůh dobře ví, co dělá. Každému dal správného bratra osla na to, aby se jeho milující ušlechtilá duše mohla na tomto "povoze" dopravit do nebe.

Jestliže někdo nepřijímá sám sebe, svého bratra osla, pak se jedná o mimořádně nebezpečné pokušení, za kterým vlastně stojí nedůvěra k Boží lásce. Takový nespokojený člověk vlastně říká: "Já nevěřím, že to Pán Bůh se mnou myslí dobře, když mi dal hnědé oči místo modrých." Pán Bůh dobře věděl, co pro tebe bude stačit, aby ses mohl dostat do nebe. Moc dobře věděl, v jakém bratru oslovi dostane tva milující ušlechtilá duše největší šanci dorůst k dokonalosti. Bohužel, někteří lidé se roztříštili už na tomto prvním pokušení. (22) Co ti Bůh nedává, to nepotřebuješ! A platí to i naopak: Co Ti Bůh dává, to je dobré! Zvlášť mladí často dají na to, aby byli stejní jak ti druzí. Pokud v něčem jejich bratr osel vybočuje z řady, cítí se méněcenní a zdá se, že jejich život ztrácí hodnotu. A ono je to jinak: Bůh každého stvořil originálně a pro každého vybral bratra osla, který je mu zcela přiměřený a je mu darovaný s láskou. Zde tedy platí výzva využití tuto originalitu tak, aby i takto byl oslaven Bůh- "Buď sám sebou!"

Musíme však také přiznat, že někteří dostali od Pána Boha mimořádné obdarování. Máme teď na mysli to, že dostali bratra osla, se kterým se rychleji dá přibližovat dokonalosti. Možná, že si teď čtenáři představují bratra osla, krásného, inteligentního, atraktivního, avšak to zde na mysli nemáme. Máma na mysli tzv. "bratra osla za více bodů", například tlustého. (23).

Tento pojem "bratr osel za více bodů" může mnohým pomoci k řešení i životních problémů. Uveďme malý příklad: Představme si, že člověk jede ráno autobusem do práce. Když je to člověk, který má běžného bratra osla, podle námi smýšleného nebeského bodování dostane za tuto cestu jeden bod, bude-li se chovat slušně. Má tedy jeden bod do nebe. Úplně jiné je to s člověkem, který má bratra osla za více bodů. Už cesta na zastávku ho vysiluje mnohem více a pokud v této chvíli zachová klid, pak má připsaný bod k nebeskému bodování za svou trpělivost. Po cestě si ještě většinou vyslechne nějakou narážku někoho, kdo se pustí do komentování šiřšího vzhledu jeho bratra osla. Pokud i v této chvíli zachová klid, vlídnost a nepustí se do oplácení a pomodli se za toho, kdo se mu posmíval, získává jeho milující ušlechtilá duše další body pro nebeské bodování. Další problém nastává, když se má dostat do autobusu, který bývá ráno dosti plný. Nejenom, že svým tlustým bratrem oslem za víc bodů způsobí ještě větší tlačenici, ale je pro něho i těžší udržet stabilitu v přeplněném provozu, kdy se rychle střídá jízda a nečekané brždění. Pokud i v téhle chvíli zachová klid, pohodu, omluví se za nedopatření, které svým bratrem oslem zapříčinil, jeho nebeské bodování utěšeně narůstá a milující ušlechtilá duše se rychlým tepmep posunuje směrem k dokonalosti. (24) Je fakt, že nikdo z nás si bratra osla nevybral.

A proto, i kdyby někteří z nás toužili, aby měli bratra osla "za víc bodů", nedosáhnou toho tím, že si např. vybudují "pivní mozol". (25) Zde by se nejednalo o více bodovaného bratra osla, ale o poškození zdraví bratra osla, které není ctností, ale hříchem. Když se vrátíme k našemu příkladu ranní cesty autobusem, mají to lidé, kteří mají bratra osla za více bodů, spojeno s mnoha výhodami. Člověk s normálně bodovaným bratrem oslem tak rychle tolik šancí nedostane. Paradoxem je, že právě často lidé s lépe bodovaným bratrem oslem si neuvědomují jeho výhody. Jsou nespokojení, a tak promeškávají jedinečné příležitosti, které jsou jim už přirozeně Pánem Bohem nabídnuty. Na mysl jim nepřijde, že mohou poměrně brzy bez vyhledávání nějakých mimořádností dosáhnout vrcholných stupňů dokonalosti.

Právě zde by se měl každý majitel bratra osla lépe zamyslet, zda i on v něčem nedostal šanci mít bratra osla za více bodů. Pokud nalezne nějaký bodový bonus, ať nepřestává za to Pánu Bohu děkovat a radostně toho využívá. Také bychom chtěli povzbudit ty, co stále reptají a nejsou spokojeni s tím, jakého dostali bratra osla, Ať si uvědomí, že od nich není hezké takto Pána Boha urážet. Vždyť on je tím nechtěl potrestat či ublížit jim, ale dát jim šanci být skrze bratra osla za víc bodů lépe směřovali k pokroku.

šeřík, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Volné pro k


VIII. Trůn srdce pro duši


Jestliže v každém člověku je bratr osel a milující ušlechtilá duše, pak je důležité, jaká souhra mezi nimi nastane. Jde o to, kdo bude dominantní. Představme si své srdce jako královskou komnatu. Uprostřed je vyvýšené místo a na něm honosný trůn. Na ten trůn se může posadit buď milující ušlechtilá duše, nebo bratr osel. Musíme přiznat, že bratr osel je rozpínavější a má větší touu ovládnout celého člověka. Jestliže si na trůn srdce usedne trvale bratr osel, pak ten člověk řečeno naší terminologií "zoslovatí". Co to znamená? Zapomene na to, že jsou i vyšší cíle, všechno měří jen pohledem okamžitého zisku, hlavnírozhodovací kritérium je pro něj vlastní pohodlí a vlastní spotřeba.

Ten, kdo začně jednou sloužit bratru oslovi, bude chtít postupně v sobě utišit hlas milující ušlechtilé duše. Potom si bude připadat, že nejdůležitější je to, aby měl co jíst, pít a aby druhé upoutal svým zevnějškem a přitom se co nejméně nadřel. Kolem nás chodí mnoho takto "zoslovatělých " lidí a ani si to neuvědomují. Připadá jim, že je to něco normálního a spíše se diví těm, kteří upřednostňují jiné hodnoty.

Znovu si představme trůn našeho srdce a uvědomne si, jak by to vypadalo, kdyby na tento trůn dosedla trvale milující ušlechtilá duše. O bratra osla by bylo v tomto případě výborně postaráno. Ušlechtilá milující duše si ho totiž váží a myslí to s ním dobře, protože ví, že je to cenný Boží dar, díky kterému může udělat hodně dobra. Proto mu dává správné dávky jídla, spánku a všeho dalšího, co bratr osel potřebuje. Kromě toho se snaží bratra osla správně využít k vyšším cílům. Ví, že je schopen pomoci, pracovat a obětovat se. Když pak nastanou jednotlivé okamžiky, kdy se má rozhodnout například o odpuštění, neohlíží se na pohodlí, ale je ochotná jít cestou pokoření a lásky i vůči těm, tkeří si to nezaslouží. Když na trůn lidského srdce trvaleji zasedne milující ušlechtilá duše, teprve tehdy můžeme mluvit o tom, že člověk je sám sebou. Trůn lidského srdce je totiž připraven pro milující ušlechtilou duši.

A jak to je většinou u běžného člověka, který se sice snaží, ale má taky své výpadk? Takový člověk si je vědomý, že by chtěl, aby mu vládla milující ušlechtilá duše. Ale nestojí si za tím na 100%. (26) V tu chvíli toho využije bratr osel a skoro až agresivně zasedne na trůn lidského srdce. Potom může být i dosti náročné a zdlouhavé pro milující ušlechtilou duši , než se opět dostane na trůn svého srdce. Čím častěji se bratr osel doslova "nacpe" na trůn lidského srdce, tím víc o to znovu usiluje a tím těžší je pro milující ušlechtilou duši usměrnit bratra osla do patřičných kolejí. A někteří lidé bohužel tuto věc ani nepromýšlejí, ani jim nedochází, že se na trůnu jejich srdce už většinou milující ušlechtilá duše ani neohřeje, ale že se tam roztahuje bratr osel.

Vysvětlivky:

(19) Představme si děti, které chtějí hrát hru Člověče nezlob se. Začnou se mezi sebou dohadovat, kdo bude mít červen é figurky. Chtěli by je všichni (možná je v tom souvislost, že buto barvu mají "v krvi"). Tyto děti jsou schopny se spolu dohadovat, vyčítat si a dokonce někdy dojde k tomu, že si spolu nehrají jenom proto, že na někoho tyto figurky nevyšly. A přitom úplně pozapomenou, že smyslem hry není hrát s červenou nebo zelenou figurkou, ale naopak s tou figurkou, kterou mám hrát tak, aby došel čestným způsobem co nejblíže do cíle.
(20) Prosvítající krása duše dělá krásného člověka.
(21) Krása je relativní pojem a mluvit o kráse u zvířete je něco jiného ze stránky oslice, která si ho prohlíží, a z pohledu znalce zvířat, který objetivně posoudí relativní krásu. Neméně ošidné je posuzovat krásu lidských bratrů oslů.
(22) I zde je však třeba jasně rozlišit:
- Zda mám bratra osla za více bodů tak, že jsem to sám nezavinil a už to nemohu ani změnit- pak v tom případě v plném slova smyslu platí celý následující text o tom, jak mám pokojně a pokorně snášet všechny mimořádnější těžkosti spojené s tímto poznamenaným bratrem oslem. Život s takovýmto bratrem oslem, poku je přijatý s důvěrou v Boží lásku, může být účinnou cestou k dokonalosti. Co nemohu změnit, tím se nemám trápit, ale mám toho využít.
- Zde můžeme vzít v úvahu, že jsme sice nezavinili to, že náš bratr osel je nějakým způsobem vyjímečný (poznamenaný- za víc bodů), ale časem snad bude možné správným přístupem bratru oslovi něco z tohoto poznamenání přirozenou cestou uvést do stavu blízkého harmonii. Pak je nositel takovéhoto bratra osla povinnen nastoupit cestu k proměně této situace k normálu. Dokud se nepodaří dosáhnout oné proměny, pak zcela platí bod číslo jedna. V tomto případě chceme varovat před přístupem typu: "Už s tím nenadělám nic (NN)!"
- Do úplně jiné kategorie patří ti, kteří si svým nevhodným přístupem svého bratra osla nějak pokazili. Jejich bratr osel teď zdánlivě vypadá jako by to byl bratr osel za více bodů. Může to být bratr osel nějak poznamenaný (např. nevhodně potentovaný), nemocný (např. rakovina způsobená kouřením), závislý (např. nepřiměřená závislost na kávět) atd. Zde je třeba nejprve správně rozpoznat , že není třeba nikomu nic vyčítat, jen si uvědomit svou chybu vůči Pánu Bohu, když on mi propůjčil bratra osla, který byl v pořádku a já jsem ho nevhodným přístupem do menší či větší míry pokazil. Z toho vyplývá, že je zcela zbytečné a samozřejmě i nevhodné naříkat nad tím, jak to já mám těžké. Dále je třeba zvážit, jak za to dělat pokání. Jistě je dobré promyslet i možnost, zda by nešlo ještě něco napravit. V případě , že náprava je nedohlednu, platí bod číslo jedna. I když zde je třeba trvale mít na mysli, že můj jako by více bodovaný bratr osel pro ně může být spíše šancí k pokání za to, že jsem tento šanci získat ještě nějaké zásluhy tak, jak je to u těch, kteří si svého bratra osla samí nepokazili, že už ho dostali od Pána Boha jako bratra osla za víc bodů. I když ani v tomto třetím příkladu při pravdivém a pokorném postojí majitele bratra osla s ohledem na mimořádné Boží milosrdenství nemůžeme vyloučit šanci získat velké Boží milosti.
(23) Zde však nemůžeme zůstat jen u tlouštíků, můžeme zařadi i všechny ty, kteří výrazněji vybíhají z jakési normality, kterou bychom u bratra osla čekali. Například: lidé s delším vedením, lidé nešikovní, lidé s tělesnou vadou, mentálně postižení nebo jenom ti, kteří se pro určitý rys svého bratra osla stávají terčem nezdravé pozornosti či posměchu.
(24) Zde je ovšem třeba také varovat, tak jak skrze bratra osla za víc bodů může milující ušlechtilá duše rychleji získávat pomyslné body pro nebeské bodování svou trpělivostí, láskou, milostí, pokorou, podobně může také rychleji ztrácet, když v těchto nabízených šancích skrze více bodovaného bratra osla se nechá vyprovokovat a tak se šance nejenom nevyužijí, ale dokonce promění ve velké ztráty skrze neochotu, nelaskavost, podrážděnost, atd.
(25)Slangově obezita u alkoholiků.
(26) Jsou totiž chvíle, kdy přes své zaměření dá přednost touhám bratra osla.

zimní krajina, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public D

Sdílet

Související články:
Slovo do ouška (25.04.2021)
Slovo do ouška (06.04.2021)
Slovo do ouška (13.03.2021)
Slovo do ouška (27.02.2021)
Slovo do ouška (10.02.2021)
Slovo do ouška (06.02.2021)
Slovo do ouška (31.01.2021)
Slovo do ouška (26.01.2021)
Slovo do ouška (23.01.2021)
Slovo do ouška (19.01.2021)
Slovo do ouška (14.01.2021)
Slovo do ouška (10.01.2021)
Slovo do ouška (06.01.2021)
Slovo do ouška (02.01.2021)
Slovo do ouška (28.12.2020)
Slovo do ouška (19.12.2020)
Slovo do ouška (16.12.2020)
Slovo do ouška (14.12.2020)
Slovo do ouška (11.12.2020)
Slůvko do ouška (07.12.2020)
Zamilovanému se lehčeji žije (02.09.2019)
Nedělní slovo (25.12.2016)
Nedělní slovo (11.12.2016)
Nedělní slovo (04.12.2016)
Eucharistické dialogy (25.11.2016)
Nedělní slovo (20.11.2016)
Eucharistické dialogy (18.11.2016)
Nedělní slovo (13.11.2016)
Nedělní slovo (06.11.2016)
Nedělní slovo (30.10.2016)
Eucharistické dialogy (28.10.2016)
Nedělní slovo (23.10.2016)
Eucharistické dialogy (21.10.2016)
Nedělní slovo (16.10.2016)
Eucharistické dialogy (14.10.2016)
Nedělní slovo (02.10.2016)
Nedělní slovo (25.09.2016)
Nedělní slovo (18.09.2016)
Nedělní slovo (10.07.2016)
Nedělní slovo (03.07.2016)
Šůty (3) (12.10.2011)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 09. 10. 2016 | 1672 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře