Společenství čistých srdcí

Když každý zpovědník říká něco jiného...

Kategorie: Články

„Při zpovědi se mne kněz zeptal, zda nepoužíváme s manželem antikoncepci. Když jsem mu řekla, že ano, odmítl mi dát rozhřešení a to i přes to, že jinak by našemu manželství hrozil rozpad, neboť manžel nevěří na přirozené metody. Při důvěrném rozhovoru na téma antikoncepce mi přítelkyně řekla, že jí při zpovědi zpovědník neabortivní antikoncepci (prezervativ) dovolil, protože je po rakovině děložního čípku a těhotenství by znamenalo riziko opětovné rakoviny a tím i smrti. Jak je to tedy? Jaký je závažný důvod pro dovolení antikoncepce a má vůbec zpovědník právo se na tyto intimní věci ptát?“
Antikoncepce, i ta neabortivní, je objektivně těžkým hříchem. Staví se jak proti sdělování lidského života, tak i proti vzájemnému sebeodevzdání se manželů. Zpovědník nemá být příliš zvědavý, zvláště ne v oblasti 6. přikázání. Okolnosti kajícníkova vyznání však někdy vyžadují, aby se na antikoncepci zeptal. Například vyznává- -li se svobodný člověk z hříchu smilstva, je vzhledem k dnešní situaci na místě otázka, zda-li nebyla užita abortivní antikoncepce anebo potenciálně abortivní, tj. hormonální antikoncepce, protože zde hrozí zabití počatého člověka. Podobně, je-li obsahem vyznání nesoulad či krize v manželství, může být položena otázka na užívání antikoncepce, která bývá jednou z možných příčin odcizení. Jelikož je antikoncepce hříchem, nemá zpovědník právo vydávat ji za dovolenou podle různých okolností. Tyto okolnosti sice mohou snižovat mravní závažnost antikoncepce, takže v některých případech nemusí jít ze subjektivního hlediska o těžký hřích, nicméně vždy to bude narušení řádu plození i řádu sebedarování a tedy nedovolené jednání.Jiná situace nastává, když jeden z manželů antikoncepci prosazuje a druhý ji odmítá. V této chvíli může ten druhý připustit pohlavní styk za následujících podmínek:

1. Sám žádnou antikoncepci nepoužívá.
2. Je pro to závažný důvod (např. záchrana manželství).
3. Použitá antikoncepce není abortivní (při potenciálně abortivní antikoncepci je třeba obzvlášť zvážit, zda se spolupráci se zlem nevzepřít).
4. Trpělivá snaha svého partnera v manželství třeba postupně od antikoncepčního jednání odklonit (modlitbou, láskou, rozhovorem,…).

Velkou pomocí pro biskupy a kněze je v této otázce „Vademekum pro zpovědníky v některých otázkách manželské morálky“ vydané 12. prosince 1997 Papežskou radou pro rodinu. Věrné přijetí tohoto dokumentu klérem by obnovilo onu postrádanou jednotu v duchovním vedení manželů a odstranilo zmatek plynoucí z protichůdných rad různých zpovědníků. Kéž bychom si vzali k srdci to, co stojí v závěru (Vademekum 16): Od kněží se očekává, že – v dokonalé věrnosti učitelskému úřadu Církve – budou jak při katechezi a přípravě na manželství, tak při poučování a udílení svátosti smíření používat jednotná kriteria o mravní hříšnosti antikoncepce. Biskupové ať v tomto směru projevují zvláštní starostlivost; nedostatek v katechezi a při udílení svátosti smíření nezřídka vyvolává u věřících pohoršení. fr. Pavel Mayer OP Autor je římskokatolický kněz.Srovnání přirozeného plánování rodičovství a antikoncepce.


Přirozené metody
• vedou k úctě k vlastnímu tělu
• vedou ke věrnosti
• respektují lidskou přirozenost
• vedou k přijímání se bez výhrad
• vedou k ohledům na druhého
• tělo ženy rozhoduje
• vedou k jednotě manželů
• vedou k dávání (štědrosti)
• řečí těla se vyjadřují pravdivě
• periodicita vede k těšení se a vychutnání
• životu vládne rozum
• zdrženlivost vede k silné vůli vhodné pro celý vztah
• umožňují pravou svobodu a vládnout sexualitě
• umožňují včas odhalit zdravotní problémy
• respektují životní prostředí
• vedou k naději a radosti z dětí
• neumožňují rychlou a nezávaznou rozkoš kdykoli s kýmkoli
• umožňují počít dítě s vědomím, co se děje – důstojně a s vnitřní radostí
• jsou efektivní a bez zdravotních problémů

Antikoncepce
• vede k pohrdání vlastním tělem
• vede k promiskuitě
• znásilňují lidskou přirozenost
• odmítá plodnost druhého
• vede k sebeu(spo)kojování
• tělo ženy je k dispozici
• vede k rozdělení partnerů
• vede k braní (sobectví)
• řečí těla si lžou (popírají jednotu)
• všednost vede k nudě a nuda k perverzím
• životu vládne pud
• pudovost vede ke slabošství v celém vztahu
• zotročuje a vede k nesamostatnosti a nedůvěřování si bez odborníků
• znemožňuje včas odhalit zdravotní problémy
• ničí životní prostředí (hormony)
• vede ke strachu z dětí a potratům
• umožňují rychlou a nezávaznou rozkoš kdykoli s kýmkoli
• početí dítěte je chybou
• jsou neefektivní anebo efektivní za cenu značných zdravotních následků – neplodnost, deprese, ztráta libida, trombózy, embolie, ...

Informace čerpányz oběžníku hnutí pro život

Sdílet

Související články:
Zveme na pochod pro život 2015 (06.03.2015)
Výsledek hlasování o návrhu zprávy k reprodukčnímu zákonu (25.10.2013)
Kurz symptotermální metody PPR (Kurz STM PPR) (30.04.2013)
Poradna pro ženy a dívky CENAP (23.04.2013)
Video - tak to je (26.03.2013)
Dopis ministru zdravotnictví a ústavu na kontrolu léčiv (26.03.2013)
Prosba:ZACHRAŇME ŽIVOTY POČATÝCH DĚTÍ! Napište email! (26.03.2013)
Podpořte petici proti registraci přípravku RU - 486 (Mifegyne) (17.03.2013)
Odvahu k životu - průvod centrem Brna (18.06.2012)
Průvod Odvahu k životu (27.12.2011)
Seminář k výhradě svědomí (17.04.2011)
Kruciáta (20.06.2010)
Prosba a možnost pro bezdětné páry (20.06.2010)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Autor: Magdaléna Jírová | Vydáno dne 28. 02. 2012 | 5474 přečtení
Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://prolife.cz/download/obeznik/obeznik-2012_01.pdf


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře