Společenství čistých srdcí

Jak proniká zlo do našeho srdce

Kategorie: Pro inspiraci

Bylo řečeno, že ke hříchu dojde jen tehdy, dá-li člověk svobodný souhlas, který spojí se špatnou myšlenkou. Ale jak můžeme bezpečně vědět, zda jsme svobodně souhlasili, či ne?

Některé skrupulózní osoby při zpovědi vyznávají, že "měly špatné myšlenky", ale nedokážou odpovědět na otázku, zda s nimi souhlasily, či ne. Dávní mnichové věděli, že taková nejistota velmi škodí pokoji v duši. Proto navrhovali důkladný rozbor myšlenkového pochodu, k němuž dochází při vnitřních pokušeních. Obvykle se rozlišuje pět období pronikání špatnosti do srdce: 1. navádění, 2. rozhovor, 3. boj, 4. souhlas, 5. vášeň.
To jistě vyžaduje vysvětlení.

A co je navádění?

Tento první stupeň se také nazývá "kontakt, styk". Je to první obraz, pocházející z fantazie, první myšlenka, první podnět. Tak například nějaký lakomec vidí nehlídané peníze a napadne ho: "Mohl bych si je schovat." Tímtéž způsobem se nám mohou vtírat tělesné obrazy, myšlenka, že jsem lepší než všichni ostatní, podnět nechat práce atd. V tomto případě ještě nic nerozhodujeme, prostě zjišťujeme, že se nám nabízí příležitost konat zlo, a zlo se nám představuje v líbivé podobě. Nováčci v duchovním životě dostanou strach a vyznávají, že "měli špatné myšlenky" i v kostele a během modlitby. Vypráví se, že svatý opat Antonín zavedl jednoho svého žáka, který si hořce stěžoval na své špatné myšlenky, na terasu a poručil mu, aby chytil vítr rukama. A po chvíli mu řekl: "Nemůžeš-li chytit vítr holýma rukama, tím méně ovládneš špatné myšlenky." Chtěl tak ukázat, že v tomto prvním navádění není ještě žádná vina a že se jej nebudeme moci zbavit, dokud budeme žít. Podobá se mouchám, které nás tím více obtěžují, čím více se stáváme netrpělivými.A co znamená "rozhovor"?

Tento stupeň připomíná v knize Genesis 3. kapitola, když Eva začne rozhovor s hadem. Nevšímáme-li si prvního ponoukání, odejde, jak přišlo. Ale člověk to běžně nedělá, spíše se nechá provokovat a začíná uvažovat. Tak si řekne ten lakomec: "Vezmu-li si ty peníze, uložím je do banky." Pak ho ale napadne, že to není čestné a kromě toho je to nebezpečné. Co když by se o tom někdo dověděl? A tak myslí na to, že by bylo lepší celou věc utajit. Není však s to nic rozhodnout, ale ta věc s penězi mu vězí celý den v hlavě. Totéž se stává tomu, kdo se na někoho rozčílil. Dlouhou dobu se zabývá tím, kdo ho tak rozhněval. Představuje si, jak by ho zbil, urazil, jak by mu pak velkodušně odpustil, pak zase uvažuje, co by mu mohl provést... zapomene na to teprve po nějaké době. Jaká vina je v těchto vnitřních "rozhovorech"? Kdo nic nerozhodl, nemohl zhřešit. Ale kolik času a kolik životní energie se ztrácí těmito nesmyslnými vnitřními "rozhovory"!Proč je boj teprve na třetím místě?

Jsme na třetím stupni. Po dlouhém rozhovoru se myšlenka zahnízdila v srdci, nedá se lehce vypudit. Smyslný člověk má fantazii tak prosáklou nečistými obrazy, že se jich nedokáže zbavit. Ještě je svobodný, nemusí souhlasit. Může a má z tohoto svého boje vyjít vítězně, ale stojí to velkou námahu: musí bojovat. Jeho vůle musí stát pevně, musí sám sobě opakovat: "Cítím, jak mě silně přitahuje hřích, a přece nechci souhlasit, svobodně rozhoduji opak a jsem s to odolávat."

Co to je souhlas?

To je čtvrtý stupeň. Kdo prohrál boj, rozhodne se vykonat při první příležitosti to, co mu vnuká špatná myšlenka, dá svůj svobodný souhlas ponoukání špatnosti. V tomto stadiu dochází ke hříchu v pravém a vlastním slova smyslu. I když se hřích navenek neuskuteční, zůstává v nitru. Morálka to nazývá "hříchem v myšlení". Bohužel lidé nedostatečně informovaní a nezkušení matou pojmy. Myslí si, že je hříšné již jen pomyslit na hřích. Tak se takoví lidé stávají skrupulózními a vyznávají při zpovědi, že se nedokážou zbavit "hříchů myšlení". Jak vyjít z tohoto zmatku? Je třeba umět se zastavit a říci si: "Co cítím, přitažlivost ke hříchu? Líbí se mi to? Cítím, jak mě to velmi přitahuje, abych to učinil? Udělám to? Ne! Rozhodnu se to neudělat." Toto poslední rozhodnutí nás musí utěšit. Ve chvíli, kdy jsme je učinili, objevili jsme svou svobodu. Člověk je tím, co rozhodne, a ne tím, k čemu ho přitahují smysly. V takových chvílích, kdy dá svobodný souhlas ke zlu, zakouší také hřích.A co je vášeň?

Je to poslední, a také nejtragičtější stupeň. Kdo podlehne špatným myšlenkám, často postupně oslabuje svůj charakter. Tak vzniká stálá náklonnost ke zlu, která se může stát tak silnou, že je velmi obtížné jí odporovat. A právě vášeň dělá z člověka otroka pití, zneužívání sexu, bezuzdného hněvu atd. Lze říci, že svoboda u takového jednotlivce už je zničena? Na to jsou rozličné názory. Nedávno, jak někteří psychologové, tak často i někteří právníci, považovali lidi s velmi silnými vášněmi za nenormální. A neobviňovali je tedy z jiného než z přehnané slabosti. Naopak dávní Otcové, jako např. sv. Jan Zlatoústý, opakují těmto typům osob: "Stačí chtít!" Podle názoru Otců i vášnivý a slabý člověk zůstává člověkem, a tedy vůle není zcela potlačena. Jako by spala, a je tedy třeba ji vzbuit. V tomto smyslu je to problém zvláště aktuální i dnes, a to u těch, kteří zneužívají drogy.
Zkušenost ukazuje, že je třeba zvláštní kúru, aby se probudila a posílila vůle. Avšak je zapotřebí i mimořádné pomoci Boží milosti. Připomínáme, že jeden dávný mnich, vyléčený ze silné sexuální vášně, se považoval za zmrtvýchvstalého skrze Kristovu milost.

Opravdový hřích tedy nastává pouze ve čtvrtém stadiu?

Je dobré to zopakovat: Podmínkou opravdového hříchu je svobodný souhlas. To musí utěšovat skrupulózní, které děsí myšlenky a touhy po zlém a nezřídka vyznávají, že je měli, a kteří upadají do smutku, když se jim takové myšlenky vracejí i po zpovědi. Co tedy dělat, když cítíme, jak nás taková pokušení napadají? Musíme se zastavit a říci si: "Co chci dělat? Co rozhoduji? Před Bohem je člověk to, co svobodně chce, a ne to, co cítí proti své vůli." Objev vlastní svobody je velmi důležitý pro pokrok v duchovním životě.
Zůstává však pravdou, že zlé myšlenky, které přitahuji naši pozornost, jsou nepříjemné. Jak by se jim mohl člověk vyhnout? Za tímto účelem se duchovní lidé učí praxi, kterou nazývají pozornost nebo bdělost srdce nebo střízlivost mysli.
Sdílet

Související články:
Evangelium na týden (30.12.2023)
Evangelium na týden (24.12.2023)
Evangelium na týden (06.11.2023)
Postní výzva 40x40 (19.02.2023)
Evangelium na týden (29.01.2022)
Evangelium na týden (27.02.2021)
Valentinská pouť z Brna v přímém přenosu TV Noe (10.02.2021)
Evangelium na týden (16.01.2021)
Pořady katolické televize EWTN (12.12.2020)
Americká katolická televize EWTN (05.12.2020)
Matka Angelika (28.11.2020)
Evangelium na týden (17.10.2020)
Evangelium na týden (03.10.2020)
Vezmi a čti (24.09.2020)
Evangelium na týden (27.06.2020)
Postní kapky (27.02.2020)
Evangelium na týden (27.01.2020)
Evangelium na týden (12.01.2020)
Evangelium na týden (29.12.2019)
Evangelium na týden (22.12.2019)
Evangelium na týden (16.12.2019)
Evangelium na týden (30.11.2019)
Evangelium na týden (16.11.2019)
Evangelium na týden (09.11.2019)
Evangelium na týden (02.11.2019)
Evangelium na týden (26.10.2019)
Evangelium na týden (19.10.2019)
Pěší pouť k Panně Marii Sněžné (08.10.2019)
Evangelium na týden (28.09.2019)
Evangelium na týden (15.09.2019)
Evangelium na týden (08.09.2019)
Víra- jen pro primitivní lidi? (19.10.2017)
Nové heslo FATYMu (14.11.2016)
Oslavenec (05.10.2016)
Jsem krásná? (25.07.2014)
Láska nikdy nepřestává (04.02.2014)
Řeholní povolání (18.07.2013)
Touhy muže (27.06.2013)
Hlasitě k Bohu volám ... svou tíseň mu vypravuji. (15.03.2013)
Rehabilitace manželství a života ve světě (15.11.2012)
O (našich) zásnubách (29.10.2012)
Internetové stránky Tomáše Řeháka (01.10.2012)
Příprava na svátost smíření dnes (27.08.2012)
Sv. P. Pio o minisukni, nestydatosti žen (12.08.2012)
Změnily jsme šatník - chceme žít jako křesťanky. (15.07.2012)
Jak se obléci nejen do kostela (15.07.2012)
Ti zlí katolíci ! (04.07.2012)
Katechismus - velká modrá kniha (23.05.2012)
A jak to bude dál? (13.04.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Zajímavé... Mladá návrhářka učí ženy oblékat se atraktivně, ale nevyzývavě (13.02.2012)
TUŠÍTE,NA KTERÉ VĚCI SE BŮH NEBUDE PTÁT? (29.01.2012)
Má svou čest (23.01.2012)
Sdílení (18.01.2012)
Navzdory Svatí! (18.01.2012)
Co říká Matka Tereza...posilující slova (08.12.2011)
Nové stránky o vztazích a lidské sexualitě (02.12.2011)
Chodíme spolu a modlíme se spolu (30.11.2011)
Bez rukou, bez nohou, bez obav (20.10.2011)
Super song (11.10.2011)
Manželství od Boha nám dané (14.09.2011)
Posvěcení okamžiku (17.07.2011)
Skladatel (05.07.2011)
Osamělost (29.06.2011)
Recepty (13.06.2011)
Další jablko za plot (06.06.2011)
Dva automobily (31.05.2011)
Modlitba po hádce (29.05.2011)
Večerní zpytování (23.05.2011)
Jeden vtip (16.05.2011)
Pojďme říct závislostem a hříchu DOST! (10.05.2011)
Devět rad pro nemoc a stáří (24.03.2011)
Heslo pro postní dny (09.03.2011)
Katedrála světa (09.02.2011)
Mám jen vaše ruce (05.12.2010)
Náruč (22.11.2010)
Nabídka jak dobře využít čas k odpočinku (22.11.2010)
Bl. Imelda Lambertini (09.11.2010)
Ještě pořád se mám až moc dobře - chci se naučit děkovat (08.11.2010)
Už nejsem ta nová (01.11.2010)
Králem na rok (29.10.2010)
"Řeřavé uhlí" (18.08.2010)
Jak s.k. Petra vstupovala do kláštera (05.05.2010)
Podobenství o růžovém keři (12.04.2010)
Sex jako zábava je branou k egoismu (09.03.2010)
Intimita je víc než sex (17.11.2009)
Na potrat by nikdy nešly... (13.11.2009)
Víra - velký dar (27.10.2009)
Nedělní oběd (10.10.2009)
Co pro mě znamená vstup do Společenství čistých srdcí (06.08.2009)
Kdo na nás nikdy nezapomene (21.06.2009)
Křesťanská „kletba“ (31.05.2009)
Letní tábor E N T E R (17.02.2009)
Být sama sebou (15.02.2009)
Informační prezentace o SČS (11.02.2009)
O nové evangelizaci s Janem Pavlem II. v týdeníku Světlo (04.02.2009)
Zvony a já (27.01.2009)
Snubní tajemství (27.09.2008)
Modlitba za krásu žen (15.09.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 14. 07. 2011 | 6788 přečtení
Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Cyrilometodějský kalendář 2001


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře