Společenství čistých srdcí

Eucharistické dialogy

Kategorie: Duchovní život

svaté přijímání, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Eucharistické dialogy, které na pokračování představíme čtenáři, jsou zápisem poselství, které obdržela rumunská řeholnice v padesátých letech 20. století...

Takové ctitele chce mít Otec (J 4, 23)

Vzdávání Chvály


Ježíš v Eucharistii:

Jsem nejvyšším vzdáním chvály Svaté Trojici. Jsem vzdáváním chvály a nejvyšším štěstím Otce tím, že v Evangeliu a Eucharistii žiji a hlásám Božství a dokonalost Boha, které určují věčnou, vnitřní slávu Boží. Vtělením Já, Bůh – Člověk, sjednotil jsem v sobě celý svět a celé lidstvo, aby všechna stvoření mohla velebit Boha a vzdávat Mně chválu, která patří Stvořiteli. To je vnější chvála Boha. Abys velebila Boha, musíš Ho znát. Ty Ho můžeš poznat jen ve Mně a skrze Mne. Nikdo nezná Otce, jen Syn a ten, kterému Syn by ho chtěl zjevit. Zjevil jsem Otce a zjevuji v Evangeliu a Eucharistii: Kdo Mne vidí, vidí Otce.

Velebení Boha se musí opírat o hlubokou víru v tajemství Vtělení a Vykoupení, které trvá a stále se obnovuje v tajemství Eucharistie a tajemství Církve. Věříš, že Já jsem v Otci a Otec ve Mně?… Aby Otec byl veleben v Synu!…. V Evangeliu, v mojí osobě, v mém životě, mém působení, v mém umučení, smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení se viditelně rozsvěcuje věčné Božství a v něm všechny dokonalosti Boží, hodné velebení.

V Eucharistii i v Evangeliu volám: Hledám chválu Toho, který mne poslal, Otce… Jsem jediným prostředníkem velebení Otce, ale také Bohem – Člověkem, který přejímá chválu náležející Otci. Já a Otec jsme jedním a týmž Božstvím – aby všichni ctili Syna jak ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí i Otce, který ho poslal. Cti Mne v Eucharistii jako vtěleného Boha, Vykupitele a Spasitele hodného vší cti a chvály. Cti Mne s Marií, mojí milovanou Matkou, Matkou Církve, Matkou lidstva. Cti Mne s Církví, celým lidstvem a hlavně skrze Dílo Adorace. Sjednoť se se Mnou nade vše ve velebení Otce v Eucharistii i s mojí Matkou, Církví, papežem – mým zástupcem na zemi, se všemi biskupy, všemi kněžími a osobami zasvěcenými, s nebem a zemí, s vesmírem a obětuj Mne Otci jako velebení a chválu nejvyšší. Učiň ze svého života, ze všech svých myšlenek, činů, všech svých tužeb, všech svých zaměstnání a utrpení neustávající úctu skládanou Mně a skrze Mne chvályhodné svaté Trojici.

Adorující duše:

Můj největší Spasiteli, chválím Tě, velebím Tě v Eucharistii, s Tvojí Matkou, s Církví a s lidstvem, s celým Dílem Adorace. Spolu s nimi sjednocuji se s Tebou v eucharistickém vzdávání chvály Otci a obětuji Tě Svaté Trojici v nejvyšším úkonu úcty. Moje duše zpívá Tvoji chválu:

Ježíši, velebím Tě zde, ve Tvém svatém tajemství. Odevzdávám se Ti, když moje srdce Ti zpívá. Skrze Tebe neustále velebím Otce a Trojici. S Tebou, Člověkem a Bohem, chválím Jeho majestát! Přijmi, Pane, úctu a učiň, aby celý svět spolu s Marií a Církví se shromáždil při Tobě. Nechť skládá Otci chválu, která Mu patří. Jen skrze Tvé tajemství Otec tuto chválu příjme.


monstrance, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public DomainSdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 09. 12. 2016 | 982 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře