Společenství čistých srdcí

Eucharistické dialogy

Kategorie: Pro inspiraci

svaté přijímání, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Eucharistické dialogy, které na pokračování představíme čtenáři, jsou zápisem poselství, které obdržela rumunská řeholnice v padesátých letech 20. století...

Vzdávání chvály

Píseň


Velebím Tě, ó Ježíši, v Oltářní Svátosti, slovy, která tryskají z duše naplněné milostí! Velebím Tě, Pane, jediný Bože, skrytý pod rouškou chleba a stále přítomný v duši. Sestupuješ ze své slávy. Toužím Ti sloužit. Nauč mne, ó Lásko, jak Tě mám velebit.


Ježíš v Eucharistii:
Velebím Otce zde, v Eucharistii. Je to hlavní cíl, pro který jsem ustanovil tuto svátost. Ctím Otce, ale vy Mne nectíte vůbec! Tato slova, kterými jsem se kdysi obrátil k Židům, obracím se také k lidem těchto časů. Vyjadřují bolestný rozpor mezi mým eucharistickým životem, plným velebení, vzdávání chvály Bohu, a nevěrou a lidskou lhostejností vůči Otci a vůči Mně. Jestli duch adorace, starost o vzdávání Bohu náležité úcty, horlivost svědčit, vzdávání chvály, úcty a slávy Věčnému Stvořiteli ve světě oslabily, to proto, že svět Mně nevzdává chválu v Eucharistii. Kdo nevzdává úctu Synovi, nectí také Otce! Veleb Mne tedy v Nejsvětější Svátosti a skrze Mne veleb Otce.

Veleb Mne v Eucharistii jako Boha a člověka, Vtělené Slovo, Prostředníka, Spasitele, tvého Přítele a Snoubence, tvůj Život, Veleb moje Božství a moje člověčenství, moji duši, moje Božské Srdce, moje Tělo a Krev. Ať je tvé stýkání se s Eucharistií co nejhlubší a já tě uvedu do proudu stálé adorace, kterou moje eucharistické Srdce míří k Otci. Svět nezná a neuznává Otce. Hovořím o tom ve své modlitbě: „Otče, svět Tě nepoznal, ale já jsem Tě poznal.“ Dva tisíce let v Eucharistii říkám neustále: „Otče, oslavuji Tě na zemi. Dílo, které jsi mi svěřil, jsem splnil.“ Dnes a především dnes – slovo mého Evangelia zaznívá a míří ke všem lidem našich časů: „Neznáte Mne ani Otce! Kdybyste znali Mne, znali byste i Otce!“

Přináším Otci chválu především v eucharistické oběti. Mše svatá je nejvyšším úkonem vzdávání chvály, který směřuji k Otci, nejvyšší formou uctívání, které jako Bůh – Člověk obětuji Otci, Pánu nebe a země, jménem všech lidí všech časů. Sjednoť se tedy se Mnou v době Mše Svaté, abys velebila se mnou Otce. Sjednoť se s mojí Matkou, s celou Církví, s lidstvem, s nebem a zemí, s anděly a svatými, a adoruj také jménem těch, kteří neuctívají Mne ani Otce, jménem nešťastných, zbloudilých hříšníků, ateistů. Sjednoť se se Mnou skrze Neposkvrněné Srdce mojí Matky, největší ctitelky Eucharistie, ve slavnostní chvíli mojí oběti – v okamžiku konsekrace, a zvláště po přijetí Mne ve Svatém Přijímání. Tehdy je v tobě Ten, který uctívá Otce. Učiň svojí tuto věčnou adoraci, kterou – skrytý pod eucharistickými způsobami – obětuji Otci v tobě. Moje skutečná přítomnost v Eucharistii je přítomností činnou. Když do tebe přicházím ve svátostném Svatém Přijímání, v té době v tvojí duši, ve tvém srdci celou svojí a celou tvojí osobou vzdávám chválu, čest a neustále velebím Nekonečné Božství, jedinou a nerozdílnou Trojici. Moje skutečná přítomnost ve svatostánku je toutéž přítomností jak ve Mši Svaté po konsekraci. Neustávám vzdávat chválu Otci v každém svatostánku na všech oltářích světa a toužím zapojit tebe a všechny lidi do tohoto nekonečného díla neustálé božské eucharistické adorace prostřednictvím Neposkvrněného Srdce a pod vedením Církve.

Všechny adorující duše neustále vzdávají chválu Bohu na zemi. Vzdávají chválu Svaté Trojici v Eucharistii. Když mi říkají: „Ježíši, velebím Tě“, jejich vzdávání chvály je namířeno také k Otci, protože Otec je ve mně a já jsem v Otci. Jsme jedním v podstatě Boha.

Adorující duše:
Pane Ježíši, vzdávám Ti chválu v Eucharistii, spolu s Neposkvrněným Srdcem Marie, s celým Dílem Adorace, s celou Církví a s celým lidstvem, se svatým Otcem – Tvým náměstkem, s biskupy, s kněžími, řeholníky a věřícími z celého světa. Vzdávám Ti chválu spolu s nebem a zemí, s anděly a svatými, se všemi rozumnými bytostmi na světě. Velebím Tě a vzdávám Ti chválu také jménem těch, kteří Tě neuctívají, ale naopak – popírají Tvoji existenci, profanují Tě a urážejí. Velebím Tě a vzdávám Ti chválu jejich jménem, aby díky Tvé milosti také oni Tě začali ctít v Nejsvětější Eucharistii. Ať země a celé lidstvo se stanou královstvím Tvého Srdce eucharistického skrze Neposkvrněné chválu vzdávající Srdce Nejčistší Matky. Sjednocuji se s Tebou, Božský Ctiteli Otce a Nejsvětější Trojice. Jsi Hlavou svého Mystického Těla, neviditelnou Hlavou Církve. Hlavou lidstva vykoupeného Tvojí krví. Ve spojení se všemi dušemi, s nebem a zemí, obětuji Tě Otci v úkonu stálé adorace, vzdávání chvály a uctívání Svaté Trojice.

Nebeský Otče, přijmi Ježíše, Tvého Syna, v Eucharistii. Přijmi adoraci Matky Boží spojenou s uctíváním Ježíše, a skrze ni, Matku duší, přijmi všeobecnou adoraci Církve a lidí, adoraci řeholních společenství a moji adoraci, adoraci celého Díla.

Budiž věčně velebena, přesvatá Trojice, skrze Eucharistického Ježíše! Budiž velebena všemi bytostmi lidskými, všemi národy světa, všemi řády, dobrými a špatnými. Budiž velebený Otče všemohoucí, Stvořiteli nebe a země, světa viditelného a neviditelného. Budiž velebený, Ježíši, vtělené Slovo, Synu Věčného Otce, Vykupiteli světa. Budiž velebený Duchu Svatý, lásko Otce a Syna, posvětiteli duší! Budiž velebena, Svatá Trojice, jediný Bože, nestvořený a nekonečný. Vzdávám Ti chválu a velebím Tě, Eucharistie. Setrvávám ve Tvé přítomnosti jako lampička na oltáři a velebím Tě otevřeným a pokorným srdcem. Kontempluji Tě skrytého ve Svátosti Lásky, Tajemství Vtělení a Vykoupení.

Věčný Bože, nauč mne vzdávat Ti chválu mými slovy a mým mlčením, zpěvem a úkony uctívání, vším, co říkám, a vším, čím žiji o samotě a v naprostém odevzdání. Jsem příliš malá, abych zcela porozuměla významu vzdávání Ti chvály. Proto se utíkám ke Tvé nekonečné dobrotě a prosím: učiň mne, můj život, Církev mlčení, všechna adorující společenství a jejich členy, ctiteli Tvé stálé chvály. Jen tehdy budeme tím, čím nás chceš mít kolem Eucharistie a u Tvého oltáře, budeme oběťmi lásky kladenými ke Tvé chvále.

Matko Boží, zcela se Ti zasvěcuji. Prosím Tě, učiň ze mne adorující srdce podle probodeného Srdce Ježíšova a Tvého Srdce. Nechť celá moje bytost vzdává vždy chválu Bohu spolu s Tebou, s Církví mlčení, nechť zpívá:

Chvála na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle! Chválíme Tě, blahořečíme Ti, velebíme Tě, oslavujeme Tě, vzdáváme Ti díky, protože velká je Tvoje sláva.


monstrance, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Slovo do ouška (25.04.2021)
Slovo do ouška (06.04.2021)
Slovo do ouška (13.03.2021)
Slovo do ouška (27.02.2021)
Slovo do ouška (10.02.2021)
Slovo do ouška (06.02.2021)
Slovo do ouška (31.01.2021)
Slovo do ouška (26.01.2021)
Slovo do ouška (23.01.2021)
Slovo do ouška (19.01.2021)
Slovo do ouška (14.01.2021)
Slovo do ouška (10.01.2021)
Slovo do ouška (06.01.2021)
Slovo do ouška (02.01.2021)
Slovo do ouška (28.12.2020)
Slovo do ouška (19.12.2020)
Slovo do ouška (16.12.2020)
Slovo do ouška (14.12.2020)
Slovo do ouška (11.12.2020)
Slůvko do ouška (07.12.2020)
Zamilovanému se lehčeji žije (02.09.2019)
Nedělní slovo (25.12.2016)
Nedělní slovo (11.12.2016)
Nedělní slovo (04.12.2016)
Eucharistické dialogy (25.11.2016)
Nedělní slovo (20.11.2016)
Eucharistické dialogy (18.11.2016)
Nedělní slovo (13.11.2016)
Nedělní slovo (06.11.2016)
Nedělní slovo (30.10.2016)
Nedělní slovo (23.10.2016)
Eucharistické dialogy (21.10.2016)
Nedělní slovo (16.10.2016)
Eucharistické dialogy (14.10.2016)
Nedělní slovo (09.10.2016)
Nedělní slovo (02.10.2016)
Nedělní slovo (25.09.2016)
Nedělní slovo (18.09.2016)
Nedělní slovo (10.07.2016)
Nedělní slovo (03.07.2016)
Šůty (3) (12.10.2011)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 28. 10. 2016 | 1736 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře