Společenství čistých srdcí

Komentáře

ke článku: Žádostivost vs. láska
ze dne 22.04.2013, autor článku: Hanka Jahodová

Komentář ze dne: 05.05.2013 22:26:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JakubAlbert (jakub2Q@seznam.cz)
Titulek: Odhalenie - Vojtech Kodet, Marián Kuffa, Róbert Bezák
Odhalenie - Vojtech Kodet, Marián Kuffa, Róbert Bezák http://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI Velmi dobré, až na špatnou argumentaci na třetí tvrzení P. Kodeta. Kdo odmítá byť jen v jedno z dogmat Katolické církve, je heretik, a pokud je jeho hereze veřejná, přestává být členem Církve. „Nejsvětější Římská Církev pevně věří, vyznává a káže, že nikdo z těch, kteří existují mimo Církev, nejen pohané, ale také židé, heretici a schizmatici nemohou být podílníky na věčném životě, ale že jdou do věčného ohně ´připraveného ďáblu a jeho andělům´, (Mt. 25,41), pokud se s ní nespojí před smrtí, a že je jednota Církevního těla tak důležitá, že jen ti, kteří zůstávají v této jednotě mohou mít zisk ze svátostí Církve ke spasení, a že oni sami mohou obdržet věčnou odměnu za své půsty, skutky almužny a další zbožnost a povinnosti křesťanského vojáka. Nikdo, ať jsou jeho skutky almužny jakkoliv velké, nikdo, byť prolije svou krev ve Jménu Krista, nemůže být spasen, pokud nesetrvává v náručí a jednotě katolické Církve.“ (neomylný výnos ex cathedra Evžena IV., 1441)

Komentář ze dne: 06.05.2013 19:39:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (solipso@seznam.cz)
Titulek:
Ano, je smutné, že člověk nadaný takovými dary a milostmi je z hlediska katolické Církve zjevný a veřejný heretik. Ovšem není sám, např. arcibiskup Robert Zolltisch, předseda německé biskupské konference, chce v rozporu s definitivně platným Magisteriem i Tradicí KC světit ženy na nižší stupeň kněžství - jáhenství. www.spiegel.de/panorama/erzbi schof-zollitsch-will-frauen-als-diakone-a-897048.h tml Na druhou stranu - alespoň bude v konviktech Koncilní humanistické sekty veseleji :-)

Komentář ze dne: 14.05.2013 20:05:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tonda (@)
Titulek: Re:
Náhodou já jsem pro to, aby se ženy světily na jáhenky.

Komentář ze dne: 15.05.2013 03:34:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (solipso@seznam.cz)
Titulek: Re: Re:
A co má být? Podstatné je, že Církev je proti. Co si myslí heretik Zolltisch a Tonda je tudíž jedno. Ale berte to jen jako takovou poznámku. Žádnou diskusi, tím méně o tématu svěcení žen, vést nehodlám.

Komentář ze dne: 15.05.2013 06:43:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tonda (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Co by mělo být? Jen vyjadřuji svůj názor :-) Ale napíši k tomu něco. Už v prvotní církvi náhodou byly jáhenky, v Bibli je zmínka třeba Foibé. Na to jsi zapomněl solipso? A mýlíte se, že církve je proti tomu, aby byli jáhenky. Právně nebo i teologicky proti tomu nic není, jen se to prostě nedělá a ženy se nesvětí na jáhenky. Vůbec důvod, proč dnes nejsou ženy jáhenkami nebo i kněžkami je ten, že doba ve které žil Ježíš a apoštolové byla hodně patriarchální. Na Ježíše se dívali nevraživě, protože putoval společně se ženami a že měli místo v jeho společnosti, že jim připisoval rovnoprávnost. No a v takové době nemohl jen tak vzít ženu k poslední večeři a také z ní udělat kněžku. Ani Panna Maria tam nebyla pozvaná. A co se ještě těch jáhenek dnes týče, tak ono by se to některým lidem nelíbilo, kdyby najednou začala být žena aktivní (a všichni víme, že žena dokáže vyvinout spoustu aktivity), tak by to mohlo upozornit právě na něčí pasivitu a nedělání. Najednou by mohlo vyvstat ve světle, že někteří vysvěcení mužové chabě pečují o svou farnost nebo diecézi. ono by se to vůbec dnešním mužům nelíbilo, kdyby byly ženy jáhenky nebo něco víc, protože by se museli dělit o moc nebo o své přidělené zdroje.

Komentář ze dne: 15.05.2013 16:01:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (solipso@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ovšem, Váš názor - pak je to v pořádku. Že je takový názor v konfliktu s katolickou věroukou (a konec konců i historiografií) by mělo být každému v náboženství a v dějepise vzdělanému člověku zřejmé — a komu to zřejmé není, jeho chyba; nechce-li však být za hlupáka, měl by si, stejně jako Tonda, vzdělání doplnit.

Komentář ze dne: 15.05.2013 17:36:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Tonda (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Jenže takový názor není v konfliktu s katolickou věroukou. Kam na to prosím tě chodíš, že já nemám pravdu. Copak na ni sám máš patent? :-)) Ve věci jáhenek bylo pátráno a hledalo se, jestli to církve opravdu zakazuje a našlo se že ne. Ty a jiní se tady na stránkách sčs chováte papežštější než sám papež. Kdokoliv by začal o něčem přemýšlet a uvažovat, tak je ve vašich očích hned odpadlík a heretik. Ať už je to obyčejný člověk nebo nějaký kněz.

Komentář ze dne: 15.05.2013 18:56:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
„Ve věci jáhenek bylo pátráno a hledalo se, jestli to církve opravdu zakazuje a našlo se že ne.“ — Zřejmě „se opomnělo“ hledat na např. webu Svatého stolce: http://www.vatican.va/roman_curia/congreg ations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015 _inter-insigniores_en.html Já fakt nevím. Je cílem podobných komentářů, jako tento Tondův, přimět mně, abych ztrácel čas vyvracením různých absurdních konstrukcí všech heretiků, pošuků a dementů co jich internet vybleje a tím pádem neměl čas na nic užitečného? Skoro si myslím, že ano. Tuhle hru ale už dál hrát nehodlám. Nejsou to moje stránky, není to moje odpovědnost. Všichni mi vlezte na záda.

Komentář ze dne: 16.05.2013 09:40:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Klára (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Sopipso, Vy musíte být velice "zajímavá" osobnost..... Jak říká Tonda, " papežtější než papež". Podle Vás snad nikdo nesplňuje podmínky spasení, kdekdo je heretik, pošuk apod.... Nevím, kde se ve Vás bere ta nesoudnost soudit všechno a všechny.... Mně je mnohem bližší názor P. Marka Orko Váchy, který ve své, tuším že poslední knize, tvrdí, že Bůh je především milosrdný. A že tedy zavrhnuti a do království nebeského nevstoupí pouze ti největší hříšníci a opovrhači Boha.

Komentář ze dne: 16.05.2013 10:50:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (solipso@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
„Mně je mnohem bližší názor P. Marka Orko Váchy, který ve své, tuším že poslední knize, tvrdí, že Bůh je především milosrdný.“ — Ano, Vácha je nejspíš veliký satanův nadháněč a rouhač. Říct, že Bůh je především milosrdný implicitně znamená, že je o něco méně všechno ostatní - např. spravedlivý, dobrý, pravdivý atd. To je jednak lež a jednak rouhání. „do království nebeského nevstoupí pouze ti největší hříšníci a opovrhači Boha.““ — Takže království nebeské bude plné velkých, středních a malých hříšníků a opovrhovačů Boha + sem tam nějaký světec? To myslíte vážně? Pokud ano, pak by mne zajímal název náboženství, které Vy a váš populární guru Vácha vyznáváte, protože katolické křesťanství to zcela jednoznačně není.

Komentář ze dne: 16.05.2013 19:55:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Klára (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Ptát se Vás, jaký potom máte názor např. na Tomáše Halíka a další je asi úplně zbytečné..... Dovolím si jen ještě osobní otázku, pokud nechcete nemusíte odpovídat... Jste manželem Magdaleny, která zde také diskutuje?

Komentář ze dne: 17.05.2013 22:22:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JakubAlbert (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
"Neboť přijde doba, kdy (lidé) nesnesou zdravé učení, nýbrž si budou vyhledávati učitele za učitelem podle vlastních zálib, majíce šimrání v uších. Od pravdy svůj sluch odvrátí a obrátí se k bájím."

Komentář ze dne: 15.05.2013 16:21:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Magdaléna (magdalena.jirova@gmail.com)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Vyjadřovat názor samozřejmě má každý právo, ale nesmí se divit, že je okřiknut. Protože někteří lidé si z církve dělají holubník - nemoudře se vybírají jen to, co se jim hodí. Ale ti moudří ji příjimají jako malé děti matku - věří jí a důvěřují, a tak se nechávají moudře vést do nebeského království. Jáhenky podle toho co vím, byly kvůli tomu, aby třeba při křtu žen, když se křtilo ponorem celého těla, ženám pomohli ženy a ne muži z důvodů imńtimních. Asi měl Pán Ježíš důvody, proč si nevybral ženy jako apoštolky. Osobně si myslím, že místo ženy je jinde. Máme vytvářet rodinu (ať fyzicky nebo duchovně). Z přirozenosti vidím, že službu jáhna by měl opravdu dělat muž. Pán Ježíš byl ve své době rebel, tak kdyby viděl, že ty ženy by byly opravdu nutné, věřím, že by je do svátostné služby povolal. MJ

Komentář ze dne: 17.05.2013 00:25:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JCB (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
"Ale ti moudří ji příjimají jako malé děti matku - věří jí a důvěřují, a tak se nechávají moudře vést do nebeského království." S malými výhradami souhlasím. Ale pak se tady začne Solipso rozohňovat nad tím, že současná katolická církev je jedna velká heretická sekta, jejíž příslušníci skončí v pekle. Jen on a pár jemu podobných (+ 18 pravověrných kněží v ČR) jsou ti nejpravověrnější katolíci, kteří mají pravdu. Tak koho tedy poslouchat? - papeže, biskupy a kněze, nebo Solipsa? Já mám jasno :-). Tímto prosím, aby zde bylo někde jasně sděleno, že myšlenky, postoje a názory Solipsa nevyjadřují myšlenky, postoje a názory SČS (tedy aspoň doufám, že tomu tak je). Děkuji.

Komentář ze dne: 17.05.2013 03:20:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - solipso (solipso@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
"Tímto prosím, aby zde bylo někde jasně sděleno, že myšlenky, postoje a názory Solipsa nevyjadřují myšlenky, postoje a názory SČS (tedy aspoň doufám, že tomu tak je)." --- Samořejmě. Se SČS, jeho myšlenkami, postoji a názory nemám nic společného. Vy jste snad měl dojem, že tomu tak je? Jestli ano, jak jste na to přišel?

Komentář ze dne: 17.05.2013 08:42:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Magdaléna (magdalenbaj@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
"Tímto prosím, aby zde bylo někde jasně sděleno, že myšlenky, postoje a názory Solipsa nevyjadřují myšlenky, postoje a názory SČS (tedy aspoň doufám, že tomu tak je). " No to nevím, co z názorů týkajících se Solipsa je proti SČS? Jistým způsobem proti katolické církvi ano, ale proti SČS? V církvi jsou bohužel problémy (byly a budou), ale je to jediná přímá cesta k Bohu. Je třeba žít podle svého svědomí a hledat pravdu. Jak to každý dělá, záleží na něm. Nesmíme zapomínat, že i kdyby papež a všichni biskupové dělali velké chyby, je nad nimi Kristus, který nedopustí, aby se ztratil nikdo z těch, kdo hledají Pravdu. S lefébristy je to složité - mnoho věcí dělají velmi dobře, ale mám obavu, že na vlastní pěst.

Komentář ze dne: 22.05.2013 17:17:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jindřich R. (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
- JCB napsal: "Tímto prosím, aby zde bylo někde jasně sděleno, že myšlenky, postoje a názory Solipsa nevyjadřují myšlenky, postoje a názory SČS (tedy aspoň doufám, že tomu tak je). " - Solipso odpověděl: "Samořejmě. Se SČS, jeho myšlenkami, postoji a názory nemám nic společného. Vy jste snad měl dojem, že tomu tak je? Jestli ano, jak jste na to přišel?!" - Magdaléna odpověděla: "No to nevím, co z názorů týkajících se Solipsa je proti SČS?" Spojitost mezi Solipsem a SČS mohla vzniknout prostě proto, že jsme na stránkách SČS a Solipso zde aktivně reaguje na příspěvky. Z toho netřeba nutně vyvozovat, že je PROTI SČS. Zkrátka Solipso se nerovná SČS. Každopádně bych rád upozornil na patičku těchto stránek, která obsahuje kontakty na naše kněze či mluvčí - pokud chcete s jistotou znát postoj SČS v nějaké otázce (která není popsaná v rubrikách Co je SČS a dalších), obraťte se nejlépe na ně.

Komentář ze dne: 29.06.2013 00:03:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Táňa (@)
Titulek:
Nezlobte se, ale když jsem začala číst tyto komentáře, působilo to na mě opravdu farizejsky a bez lásky. Úplný odklon a zároveň příklon k tomu, od čeho chtěl o. Marian Kuffa varovat a povzbudit. Máme dvě cesty na které se můžeme vydat: cesta pýchy a cesta pokory. Cesta služby Bohu nebo cesta otročení sobě. Všimli jste si vůbec toho???

Komentář ze dne: 29.06.2013 00:05:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Táňa (@)
Titulek:
Je dobré si poslechnout více přednášek než jednu. Doporučuji Cestu pýchy a cestu pokory

Komentář ze dne: 09.11.2016 07:09:02     Reagovat
Autor: [meiqing1] - 20161109meiqing (xudada802324@gmail.com)
Titulek:

Komentář ze dne: 11.01.2021 20:34:03     Reagovat
Autor: [yanmaneee] - yanmaneee (yanmaneee@outlook.com)
Titulek:

Komentář ze dne: 28.04.2021 11:17:48     Reagovat
Autor: [yanmaneee] - yanmaneee (yanmaneee@outlook.com)
Titulek:


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře