Společenství čistých srdcí

Zkouška svatosti

Kategorie: Duchovní život

Sv. Filipa Neriho ráda vzývám, nejen proto, že je mi blízký svou prací s dětmi a mládeží. Moje sympatie získal také prostřednictvím tohoto příběhu.

V jednom římském klášteře žila sestra Julie.Vyprávělo se, že mívá vidění, že prorokuje a dělá zázraky. Celý klášter byl na ni pyšný, všichni pevně věřili, že Julie je světice. A nejvíc v to věřila ona sama a považovala za naprosto správné, že všichni mluví jen o ní. V kostele měla své místo, kde trůnila jako královna. Všechny sestry v klášteře ji hýčkaly a obdivovaly. A tak došla pověst o její „svatosti“ až k sluchu papeže Pia V..
Pius V. byl dříve sám mnichem a zůstal jím i na Petrově stolci. Žil velmi skromně a přísně. Rozhodl se, že svatost sestry Julie vyzkouší a pošle do kláštera svého legáta. Jeho volba padla na Filipa Neriho, stejně učeného jako zbožného zakladatele Oratoria, jemuž lidi pro jeho nesobeckost a veselost říkali „otec Filip“. Papež dal vyhotovit dva dopisy – jeden představené kláštera, Druhý Filipu Neri.V obou byla uvedena hodina a den příchodu. Když došel dopis do kláštera, začalo se všude uklízet, opravovat, aby oko papežského legáta nebylo ničím pohoršeno. Zvlášť rušno bylo v Juliině cele.
Radostná zpráva nezůstala klášterním tajemstvím. Ve stanovený den přišlo ke klášteru širé okolí, aby spatřili, až se dostaví vysoký hodnostář. Strážci pořádku měli co dělat, aby udrželi příjezdovou cestu volnou. Hodiny na věži klášterního kostela odbily jedenáct – hodinu, kdy měl přijet vznešený pán ve čtyřspřeží se svým doprovodem, jak se říkalo. Ale žádné čtyřspřeží se neobjevovalo. Místo něho si množstvím lidu razil cestu obyčejný duchovní, zřejmě nějaký venkovský farář, v rukou měl odřený breviář. Už stál u dokořán otevřeného portálu, vyzdobeného ratolestmi palem a vavřínem, a domáhal se u vrátné, která na něho nevlídně hleděla, vstupu, že má mluvit s ctihodnou matkou představenou.
Vrátná si měřila kněze od hlavy k patě a odpověděla s despektem, hledíc na jeho velké, zablácené holínky, v nichž vězely obnošené nohavice: „Přijďte jindy, ctihodná matka představená teď nemá čas. Očekává návštěvu papežského legáta z Říma.“Ale kněz se nedal odbýt a žádal o rozmluvu s představenou. A tak sestra zlostně vběhla dovnitř a ohlásila ho představené, netrpělivě čekající v hale uprostřed sester. Protože se rozmluva vrátné s představenou protahovala, holínky nečekaly na návrat vrátné a začaly drolit bláto na bělostné dlaždice, posypané růžemi, a zanechávat za sebou zřetelné stopy.
To už bylo na představenou příliš. Vypadla ze své role a zahrnula vetřelce výčitkami nejhrubšího zrna.
Místo odpovědi vytáhl příchozí z kapsy dopis s papežskou pečetí a podal jej popuzené řeholnici. Ctihodná matka zbledla a zmateně požádala papežského vyslance, aby s ní šel do hovorny.
Otec Filip vstoupil, pokřižoval se svěcenou vodou, odložil svůj breviář a široký klobouk na lavici, posadil se na nejbližší židli a řekl: „No, pošlete mi sem sestru Julii!“
Představená zmizela a po čtvrthodince se vrátila v doprovodu „svaté“ Julie. Nedbalým pokynem ruky dal legát představené najevo, že její úloha skončila a začíná jeho úloha.
Kandidátka svatosti, když spatřila vyslance, snesla se z oblačných výšin a měřila si kněze pozoruhodně nesvatýma očima, ale neřekla ani slovo.
„Vy jste sestra Julie?“ Žádná odpověď. „Tak mi zujte boty a přineste mi pantofle!“ Jeptiščiny oči se nepřirozeně rozšířily, pevně stiskla rty, otočila se, práskla za sebou dveřmi a klesla málem v mdlobách do náručí představené, která na ni marně dorážela otázkami.Papežský legát uchopil svůj klobouk, zastrčil breviář do kapsy, pokřižoval se z kropenky a ubíral se, nestaraje se o řeholnice, ven kolem stále ještě čekajících davů do Říma k Svatému otci.
Pius V. byl udiven, když Filip Neri vstoupil, a vyčítavým tónem pravil: „Měl jste přece…“
„Už se stalo, Svatý otče!“
„Co světice?“
„To se jen zdá, že je světice!“
„Jak to chcete dokázat?“
„Chybí jí první známka svatosti.“
„A to je co?“
„Pokora!“
„Jak jste se o tom přesvědčil?“
„Přikázal jsem jí, aby mi zula boty.“Přitom Filip Neri trochu vysunul pravou holínku, která se nestala na zpáteční cestě krásnější.
„Udělala to?“
„Právě že ne!“
„Ale?“
„S protestem opustila zkušební místnost a přirazila za sebou dveře.“
Tu se po produchovnělé tváři papeže rozestřel nepopsatelný úsměv. Stěží se ovládaje pronesl: „Dobře!“ Pak Otci Filipovi požehnal a v pokoji ho propustil.
Sdílet

Související články:
1% na přežití (25.03.2020)
Stanovisko KTF UK, TF JU a CMTF UP k eutanazii (03.12.2019)
Můžeš růst (14.11.2016)
O zpovědích (25.02.2014)
Zpytování svědomí metodou tří otázek (06.02.2014)
Varování před léčiteli (09.07.2013)
Kurz PPR v Olomouci 21.2.2013 (08.02.2013)
A nemrač se! (04.07.2012)
Proč jde ďábel proti čistotě (12.06.2012)
Nástroj v Božích rukou (14.05.2012)
Kytička fialek (11.04.2012)
A proč ne? (19.03.2012)
Prosba i pozvánka pro (nejen) členy SČS (20.02.2012)
Oběžník Hnutí Pro Život o antikoncepci (16.02.2012)
Zlatá pravidla (06.01.2012)
Obrátit sebe (15.12.2011)
Když dva dělají totéž, není to totéž - platí to snad i u rozchodů? (09.11.2011)
"Korálky, nebezpečná věc, to, o co se opírají dominikáni..." zkrátka růženec (20.10.2011)
Klimatizace (07.10.2011)
Miluj svého nejvzdálenějšího (01.10.2011)
Petra (09.09.2011)
Důvěrně s Ježíšem... (13.08.2011)
Zakázaná oblast (28.07.2011)
Stopy (15.07.2011)
Bažina (30.06.2011)
Boží Láska je silnější než smrt! (13.06.2011)
Jeho způsob odpovědi (08.06.2011)
Alkohol – co mi dal a vzal (22.05.2011)
Jeden osamělý život... (22.05.2011)
Krása (14.05.2011)
Člověk z Golgoty (19.04.2011)
"Vezmi svůj kříž a následuj mě!" (13.04.2011)
Ježíš (11.04.2011)
Klenot (04.04.2011)
Berme lidi tak, jak jsou (29.03.2011)
Rehabilitace naděje (22.03.2011)
Dvanáct rad, jak vychovat z dítěte zločince (26.02.2011)
O naději (17.02.2011)
Proč se bojíte? (12.02.2011)
Novomanželé (31.01.2011)
Dobré a zlé: Jaká jsou měřítka? (29.01.2011)
Voda (26.01.2011)
Na cestě (22.01.2011)
Dodržka (05.01.2011)
Zrcadlení (05.12.2010)
Anděl odvahy (21.11.2010)
Bůh varuje (18.11.2010)
Čas a trpělivost (31.10.2010)
Jak dobrý musí být můj život? (30.10.2010)
Bůh mne miluje (05.09.2010)
Narozeniny (04.08.2010)
Moudrý muž (04.08.2010)
Byl to padělek (16.07.2010)
Není to konec všeho (12.07.2010)
Chlast - slast aneb Příběh hlubší, než si myslíte (29.06.2010)
Vlaštovka (13.06.2010)
Kolik je v Římě oken? (09.06.2010)
Dříve než se zamiluješ do muslima (06.06.2010)
Bůh přebývá v čistém a pokorném srdci (04.06.2010)
... a taky za mě! (26.05.2010)
My jsme Bible (26.05.2010)
Macocha (20.05.2010)
Partnerský rozchod (19.05.2010)
Falešná pokora (18.05.2010)
Přátelství (24.04.2010)
Jaro v Getsemanech (26.03.2010)
Matka a dítě (23.02.2010)
O svatbě v kostele v tisku napsali... (16.02.2010)
Zdánlivé maličkosti (11.02.2010)
Čtyři manželky (05.02.2010)
Útěcha (04.02.2010)
Dám ti tři silné zbraně (01.02.2010)
Jak jsem volala hasiče (30.01.2010)
Píseň o Amazonce (28.01.2010)
Lásce (25.01.2010)
Vykopej kořen hořkosti (18.01.2010)
Využít každou vteřinu (16.01.2010)
Desatero pro soužití se starými lidmi (19.12.2009)
Přehrada (16.12.2009)
Učení (14.12.2009)
Pár vteřin (13.12.2009)
Být křesťanem ve všedním životě (30.08.2009)
Z dívčího památníčku (30.08.2009)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova 2009 (29.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (28.01.2009)
K ujasnění (16.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
O lásce k nepřátelům (11.11.2008)
Posvěcení okamžiku (30.11.-0001)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 10. 06. 2012 | 5454 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Cyrilometodějský kalendář


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře