Společenství čistých srdcí

Význam slova „milost“

Kategorie: Zajímavé

Každý z nás si pod tímto pojmem představí něco jiného. Zde je úvaha a vysvětlení od jedné mladé učitelky.

Ten den jsem učila svou třídu třeťáčků a zapisovala na tabuli jména těch, kteří zlobili. Vždy jméno a vedle něj jednu, ale i více značek, podle počtu provinění. Když jsem v jednu chvíli přehlédla očima celou třídu a pak se obrátila k tabuli, naplnil mě pocit viny. Uvědomila jsem si, že bych tam měla napsat také sebe, neboť jsem se už od rána chovala podrážděně.
Za několik okamžiků se v mém srdci vyjasnilo. Pochopila jsem, že teď je ta pravá chvíle vysvětlit dětem význam slova „milost“. Přešla jsem k tabuli a celá třída zpozorněla. Prošla jsem všechny zapsané a připomněla každému, čeho se dopustil. Děti vše v tichosti sledovaly. „Ale,“ řekla jsem a vzala do ruky houbu, „udělím vám milost. Ví někdo z vás, co to slovo znamená?“ Nikdo to nevěděl. Pomalu a tiše jsem smazala všechny značky i se jmény. Celá třída si s úlevou vydechla a napětí, které se od rána hromadilo, se rozplynulo. „To je milost,“ řekla jsem. „Vy jste porušovali pravidla chování ve třídě a zasloužili jste si trest. Já vám však všechno odpouštím. Od této chvíle máte čistý štít.“
Když Bůh odpouští nám, je to mnohem větší milost než vzájemné odpouštění mezi lidmi. Jako hříšníci zasloužíme trest, ale Bůh nabízí odpuštění. „Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána“ (Pláč 3,22-23).Milost a Bůh
Milost není jen mimořádným a vzácným projevem Boží lásky, ale je to trvalý projev samotné Boží podstaty. Abychom Jej mohli poznat takového, jaký je, musí nám ukázat svou velikou milost a prokázat své milosrdenství. Mnozí z těch, kdo stáli v čele národa vyvoleného, prožili své obrácení na základě zkušenosti s Boží milostí a z ní také čerpali sílu vést Boží lid. Prorok Daniel se modlil: „Bože můj, nepředkládáme ti své spravedlivé skutky, ale prosíme o smilování pro Tvé veliké milosrdenství“ (Dan 9,18). Podobně i z modlitby Mojžíše, Jákoba, Šalamouna, Nehemijáše a Jonáše vycházejí z veliké důvěry v Boží milost.
Když prorok Gad oznámil Davidovi tři Boží tresty, aby si z nich sám vyvolil, David se dlouho nerozmýšlel a řekl: „Ať tedy padneme do rukou Hospodina, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadneme do rukou lidských“ (2Sam 24,14). Ze strany člověka, který by vykonával Boží trest, se obával škodolibé krutosti, od Boha však doufal trest, vedený rukou milosrdnou. Jeho důvěra v milosrdenství trestajícího Boha nebyla zklamána.Milost a spravedlnost
Jeden z mých třeťáčků brzy zjistil, že lidské ochoty prokazovat druhým milost lze i zneužívat. Když byl zapsán na tabuli v hodině, kterou s ním měla jiná vyučující, úpěnlivě ji prosil o milost, až ji uprosil. Je to potíž, kterou s sebou přináší naše snaha o mírnost. Izraelité pokoušeli Boha a spoléhali na Jeho milosrdenství potud, až se na ně rozhněval. Ačkoli jim mnohokrát odpustil, chtěl také, aby se učili žít podle Desatera. Samotná spravedlnost by byla tvrdá a studená, a samotná milost by byla měkká. Milost a spravedlnost patří k sobě. Máme – li někoho soudit, nehleďme jen na skutky a okolnosti, ale mějme na mysli i jeho dobro.
Sdílet

Související články:
Modlitba k Matce (17.08.2019)
Po kapkách nebo po vědrech (05.08.2019)
Evangelium na týden (03.08.2019)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Křesťanské mravy: pravidla slušnosti pro mládež (26.04.2013)
Místa a chvíle modlitby (27.02.2013)
Co pomáhá ke svatosti (01.11.2012)
Jak najít životní cestu? (16.10.2012)
Proč má nevěsta závoj aneb sexuální výchova pro začátečníky (12.06.2012)
O pravé důvěře a o naději (03.06.2012)
Automat (14.05.2012)
Střípky z Petrova... Chodili spolu z čisté lásky... (13.04.2012)
O postu s Anselmem Grünem (23.03.2012)
Nalezen lék (01.03.2012)
Příběh jednoho žebráka (29.02.2012)
Držet pravý půst (20.02.2012)
Co mě zaujalo (06.02.2012)
Otevřený dopis mému budoucímu manželovi (16.12.2011)
Buďme jako mrtvoly - zkráceně: BJM (14.11.2011)
Žít dnes (08.10.2011)
O modlitbě a důvěře (14.09.2011)
Nemůžeme dělat pokusy (11.08.2011)
O kráse (28.07.2011)
Poloviční křesťané (26.07.2011)
Aby byl slyšet Boží hlas (01.07.2011)
O Stvořiteli a stvoření (01.07.2011)
Modlit se znamená utišit se (12.06.2011)
Rovným dílem (03.06.2011)
Důvěra (04.05.2011)
Koukol (03.05.2011)
Balada horská (04.04.2011)
Cigareta ke cti Boží (18.03.2011)
Tři mládenci v ohnivé peci (05.02.2011)
Věřit v Boha, věřit Bohu (10.01.2011)
Tři stupně lásky (02.12.2010)
Z rozhovoru s Mons. Pavlem Posádem (12.11.2010)
Lovec (10.11.2010)
Hledám životního partnera, značka spěchá !!! (24.10.2010)
Sonáta (11.10.2010)
Beruška (01.10.2010)
Slavík ve větvích javoru (01.10.2010)
Být učedníkem (01.10.2010)
Směr - třetí tisíciletí (28.09.2010)
Jak otec Eliáš zachránil duši doktora Fausta (07.09.2010)
Kazatel v zásuvce (06.09.2010)
Dobytí Jericha (31.08.2010)
Nůše plná harampádí (28.08.2010)
Radost (26.08.2010)
Telefon (02.08.2010)
Děkuji (09.07.2010)
Do stejného nebe jako já? (08.07.2010)
Kdo jsme? (19.06.2010)
Neposuzujme Boží vůli podle našich představ (25.05.2010)
Pohádka o hvězdicích (02.05.2010)
Chodící svatostánek (28.04.2010)
Spravedlivý člověk (22.03.2010)
Moje Kačendžonga (17.02.2010)
Svědectví víry Isaaca Newtona (23.10.2009)
Jak evangelizovat (22.09.2009)
Drahé vrásky (15.09.2009)
Papež zahájil rok kněží (20.07.2009)
Vyměnil(a) by sis s ním místo? (07.06.2009)
Tohle já fakt odpustit nedokážu. (14.05.2009)
Dej mi, Pane, své oči (12.05.2009)
Stvořeni pro lásku (19.03.2009)
Vím, komu jsem uvěřil? (28.12.2008)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 03. 01. 2011 | 8451 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Cyrilometodějský kalendář


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře