Společenství čistých srdcí

Nedělní slovo

Kategorie: Pro inspiraci

květina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain V rámci naší rubriky Nedělní slovo, přestavíme postupně další brožurku, tentokrát s názvem Láska pod lupou...

12. LÁSKA POD LUPOU - III

Je manželství hrobem lásky?

Nevím, kdo první přišel s těmi hesly: "Manželství je hrobem lásky, proto pryč s manželstvím! Láska nesnese omezení, proto má každý právo na volnou lásku!" Včera jsme hovořili o tom, jak se toto heslo stalo v nedávné době populární, jak se snažilo odsunout dosavadní morální názory do starého haraburdí. Ale právě tyto extrémní názory, které odmítají křesťanskou morálku, podaly svou očividnou sobeckostí důkazy o správnosti, platnosti a nutnosti morálního řádu. Proto po občasných hnutích za volnou lásku přichází zpravidla reakce – úsilí o upevnění rodiny a manželství, o hledání lásky skutečné a odpovědné. A myslím, že můžeme tvrdit, že do takové éry vstupuje lidstvo ve svém vývoji právě nyní. Nyní, řekneš nedůvěřivě, v době, kdy většina zemí uzákonila rozluku manželství, kdy celý svět sledoval, jak i katolická Itálie se domáhala všemi silami práva na rozluku manželství? To je přece znamení úpadku! Chtěl bych právě na tom dokázat, že je to zároveň znamení, že se od manželství vůbec cosi velkého očekává, totiž realizace vzájemné lásky, že snaha o rozluku vychází ze zklamání tam, kde se toto očekávání nenaplnilo.

Podívejme se na manželství očima moderní vědy, dnes všeobecně uznávané teorie evoluční – vývojové, a sestavme si vývojovou linku dnešního manželství.
– Nejnižší organismy se množí jednoduchým dělením: stejná substance se stále stejně reprodukuje, množí na další stejné buňky.
– Na vyšším stupni se spojují už odlišené samčí a samičí zárodečné buňky a vzniká nový organismus – třeba rostlina – ale ten nemá jiný účel, než zase vydat semeno.

U většiny zvířat je pokrok: u samečka se vyvíjejí agresivní a bojovné vlastnosti, samička se stává ochránkyní a pečovatelkou o rodinu. Vyvíjí se vztah mezi matkou a dítětem, i vztah mezi rodiči: setkávají se nejen pro chvíli oplodnění, ale vedou po dobu péče o mláďata a někdy i trvale společný život ve dvou s dělbou práce a starostí. To je už začátek manželství. U lidí lze sledovat druhou vývojovou linii, opačnou: od spojení a vzájemné vázanosti k osobní svobodě v jednotě. Nejprimitivnější manželství začínají tam, kde byl vrchol zvířecího vývoje: ve společenství pro plození dětí a vzájemnou ochranu života. Pak se uvolňuje především muž, jemuž biologická funkce množení a péče o potomstvo nezaberou tolik času. Manželka zůstává ještě v době klasické kultury řecké jen hospodyní a vychovatelkou, domácím tvorem. Intelektuální rozhovor vede Řek s hetérou, ne se svou ženou.

Křesťanství dalo ženě nebývalou důstojnost. Prohlašuje ji za rovnou manželovi. Avšak toto pojetí se prosazuje zvolna a obtížně. Celá literatura románů o lásce má stále stejné téma: velká láska, to je milenka, ne manželka. Vzpomeňme na Tristana, Novou Heloisu, Annu Kareninu a bezpočet dalších. Manželství se nekritizuje, nerozvádí, bere se jako daný nutný stav, ale nic se od něho nečeká. Bere se tak, jak říká Rochefoucauld: "Je mnoho klidných a dobrých manželství, jenže se v nich nezažije nic velkolepého." Teprve v nové době dochází vývoj tak daleko, že se začíná právě v manželství očekávat veliká láska, zážitek něčeho velkolepého. Po tisíciletí rozvody prakticky neexistovaly, protože se od manželství nic takového nečekalo. Jsme nyní v této dějinné situaci: na dobré manželství se kladou nejvyšší požadavky, prožití nejvyššího štěstí a souladu, ale většina lidí neví, jak toho dosáhnout, jak si takové manželství vytvořit. Máme už dobrá, šťastná, harmonická manželství tam, kde vzájemný vztah je pravou láskou. A stále víc si uvědomujeme, že toto velkolepé spojení lásky a manželství je možné jen skrze velikou Boží milost, skrze veliké požehnání, které Bůh manželům přislíbil. Je to opravdu nový objev? Teoreticky ne. Ale prakticky teprve nyní začíná docházet k důslednému ocenění a zhodnocení manželství po všech jeho stránkách: biologické, sociologické, psychologické a teologické.

Po stránce biologické: vždyť donedávna mnozí prohlašovali manželskou lásku za hřích, neslouží-li přímo účelu plození, a tak vytvářeli nepřirozené prostředí buď nucené zdrženlivosti v obdarovávání vzájemnou něhou a láskou, nebo úzkostné stavy, neurózy a neklid svědomí z hříchu zneužívání manželství. Po stránce sociologické dochází též teprve teď k novému zhodnocení. Říkalo se sice vždy, že rodina je základ národa, ale hnutí za emancipaci a zrovnoprávnění ženy vedlo vlastně k rozbití rodiny. Ženám dávalo právo, ba vlastně pro rodinu neúnosnou povinnost pracovat a být výdělečně činná stejně jako muž, aniž by muž chtěl a byl vůbec schopen dělit se s ženou napůl o rození dětí, jejich výchovu a péči o domácnost. Péče ženy o domácnost se za práci pro národ užitečnou nepovažovala a ženy v domácnosti měly v mnohých státech postavení rovné s nepracujícími, s těmi, kdo nedělají nic – jak v ohledu pojištění, tak v ohledu důchodového zabezpečení a jiných práv pracujících. Teprve z osudů manželských partnerů a dětí z takových domácností, kde žena, plně vytížena svým povoláním, přestala plnit funkci společnice muže a vychovatelky dětí, teprve z rozvratů rodin, asociálních zjevů u mládeže, teprve teď dochází k zhodnocení toho, co žena dělá důležitého v domácnosti. Dochází konečně, že to je také práce důležitá pro celou společnost. Začínáme chápat, že "domácnost" neznamená jen hrnce a smeták, ale i mezilidské vztahy členů rodiny.

A to jsme u zhodnocení psychologického: Má-li muž doma klid, pohodu, jestliže se doma zotaví, odpočine si, vypadá jeho práce na druhý den jinak, jeho tvůrčí síly se jinak rozvíjejí. Stejně tak se došlo k poznání, že děti z jeslí a domovů se nevyvíjejí přirozeně, že jsou neurotické, asociální, vykořeněné, deprimované. Sebevíc hraček a banánů jim tam nenahradí maminčinu náruč a tátovu bezpečnou ruku, které se lze pevně chytit. Vzpomínáme na burcující pořady v naší televizi, které vedly k pokusu o zřizování dětských vesniček S.O.S., kde by se dětem dostalo alespoň náhradního rodinného prostředí. Také hlubší teologický pohled na manželství je patrný. Muž a žena jako jedna bytost, jedno tělo před Bohem. Muž jako symbol Krista – Spasitele, žena jako obraz církve, oba dárci štěstí časného i věčného.

Stojíme teď před velkou úlohou, jak tento velkolepý všestranný obraz dobrého manželství objasnit mladým lidem a naučit je takto ho prožívat. Ne už jen nutnost k zachování rodu, ale Bohem chtěný a zamýšlený optimální způsob existence člověka, jakési lidské spodobnění Boží trojjedinosti v trojici otce, matky a dítěte. Ne tedy už manželství jako chomout, to jest ztráta osobní svobody, ne už jako léčka, do které se spadne neopatrností. To jsou zastaralé představy z minulých generací. Ale manželství jako rozvinutí svobody v lásce, jako rozvinutí osobnosti v doplnění o vlastnosti druhého pohlaví, jako obohacení jedince v intimním spojení a nejbližšími bytostmi, které jsou pokrevní součástí vlastní osoby. Kdo můžeš chápati, chápej. Pojďme společně prosit Ježíše Krista, abychom v jeho Duchu správně chápali velikost manželství, abychom je uměli správně založit a do plné krásy rozvinout.

vztah, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 27. 08. 2017 | 417 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře