Společenství čistých srdcí

Jeroným Savonarola (3)

Kategorie: Zajímavé

Třetí část životopisu.

Byl Savonarola skutečně neposlušný a neuctivý k papeži? V této otázce se zprávy nejvíce různí. Jedni ho hájí, druzí ho viní z pýchy. Prohlašoval prý o sobě, že je Božím prorokem, kterého neposlal žádný člověk ani prelát, ale sám Ježíš Kristus.
Falešně prý prorokoval. Mluvil prý o svých viděních.
Viděl Boží meč.
Volal prý k reformě a nápravě mravů kněze i papeže.
Nakonec prý dokonce prohlásil, že Alexandr VI. není legitimním papežem, protože byl zvolen simoniacky.
Co z toho je pravda?
Jisté je, že ještě v roce 1497 poslal Savonarola Alexandru VI. krásný kondolenční list po smrti jeho syna. Někteří jeho nepřátelé převrátili vše, co řekl, a přidali i to, co nikdy neřekl. Každý uznává, že proces proti němu byl výsměchem vší spravedlnosti.Jeho přátelé prohlašují: Jak by mohl být bratr Jeroným neposlušný, když celý svůj řeholní život bral tak vážně v duchu poslušnosti až do smrti! Kéž by si všichni brali k srdci jeho slova: "Přijde brzy den, kdy církev bude bičována!"
Ti, kteří mu vytýkají pýchu, nečetli asi jeho "Pojednání o Ježíšově lásce".
Savonarola mluví o Pánově utrpení jako o základu naší lásky k Ježíši a pochopení jeho lásky k nám. V části o mytí nohou apoštolům v rozjímání vyzvedá Ježíšovu pokoru s nestrojenou upřímností, přesvědčivostí a s velkým důrazem.
Savonarola byl ve Florencii skutečně uctíván jako prorok a dosáhl tam četných obrácení. Když se však Petr Medicejský pokoušel o návrat do vlasti, byli po nezdařeném pokusu někteří jeho přívrženci popraveni. Z toho byl obviněn Savonarola, ačkoli na tom neměl podíl.
Někteří kazatelé mu už dlouho záviděli jeho úspěchy. Nepřátelé proti němu štvali. Byl jim nepohodlný.
Někteří vidí neposlušnost v tom, že se na vyzvání papeže nedostavil do Říma a omluvil se nemocí, která prý nebyla vážná. Potom prý byl suspendován, rok nekázal, avšak po roce začal kázat znovu.
Obránce tvrdí, že nevystoupil na kazatelnu dříve, dokud ho florentská Signoria neujistila, že jeho záležitost je už příznivě vyřízena. Na kazatelně pak volal:
"Pane, chci jen Tvůj kříž!"V dopise, který napsal Alexandru VI. rok před svou smrtí, je i tato věta: "Až Vaše Svatost bude mít příležitost mě poznat, zpozoruje, že ve mně našla věrného a upřímného služebníka, v každém čase nejposlušnějšího."
Byly to jen fráze?
To tam asi jeho nepřátelé nepřidávali.
Alexandru VI. poslal také svůj spis: "Přehled o zjeveních".
Z nařízení Pavla IV. byla celá Savonarolova nauka, roztroušená v kázáních a v jeho dílech, roku 1558 s úzkostlivou přesností zkoumána římskou kongregací Indexu, která ji úředně uznala prostou jakéhokoli bludu.
Že by bratr Jeroným jinak psal a jinak mluvil?
Poměry ve Florencii se změnily v Savonarolův neprospěch natolik, že v květnu 1498 byl Savonarola odveden k výslechu na magistrát. S ním byli zatčeni i dva jeho spolupracovníci - dominikáni, bratří Silvestr a Dominik. Dostupné prameny jsou tak kusé, že o těchto bratřích nic neříkají. Čím se provinili?
Savonarolovi soudcové nedodrželi, co mu slibovali. Jednali s ním s velkou krutostí. On pevně a vytrvale prohlašoval:
"Vše, co jsem hlásal, je pravda!"
Výslechu bylo přítomno patnáct nepřátelských komisařů. Nebylo nikoho, kdo by se bratra Jeronýma zastal. Při výslechu ho podrobili strašným mukám. Házeli mu žhavé uhlí pod nohy a natahovali ho na skřipec. Nedosáhli však ničeho. Jakmile ho přestali mučit, ihned klesl na kolena a modlil se za své mučitele.
Alexandr VI: se dověděl o jeho zatčení a vyslýchání a chtěl ho povolat do Říma. Florenťané už byli tak rozvášněni, že mu nevyhověli. Poslal tedy do Florencie dva své legáty. Jedním z nich byl generál řádu Kazatelského Joachym Torriani. Jeho přítomnost v tomto procesu je záhadná. Což ani on své bratry nehájil?
Před těmito legáty byl bratr Jeroným znovu vyslýchán a mučen. Žádné doznání z něho nevynutili. Přesto byl odsouzen.
Při všech mukách si zachoval podivuhodný klid. Po svém odsouzení řekl přítomným bratřím: "Znáte můj život i mou nauku. Dvě věci vám kladu na srdce: Pečujte o mladé řeholníky, vychovávejte je v bázni Boží a v upřímnosti křesťanského života. A modlete se za mne. Jsem připraven zemřít."
Sdílet

Související články:
Sláva a žal kříže (02.04.2012)
Čiň pokání a věř evangeliu! (22.02.2012)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (2) (23.11.2011)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (1) (15.11.2011)
Sv. Jan Kolínský (19.10.2011)
Bl. Štěpánka Quinzani (2) (04.10.2011)
Bl. Štěpánka Quinzani (1) (01.10.2011)
Sv. Pius V. (2) (09.09.2011)
Pro koho je ráj? (28.08.2011)
Sv. Pius V. (1) (28.08.2011)
Boží vůle nebo moje? (21.08.2011)
Smazány (11.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (2) (01.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (1) (29.07.2011)
Sv. Hyacint a bl. Česlav (13.07.2011)
Bl. Markéta Savojská (2) (14.06.2011)
Bl. Markéta Savojská (1) (13.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (3) (08.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (2) (06.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (1) (01.06.2011)
Jeroným Savonarola (4) (16.05.2011)
Bl. Benvenuta Boiani (14.05.2011)
Jeroným Savonarola (2) (30.04.2011)
Jeroným Savonarola (1) (25.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (2) (12.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (1) (11.04.2011)
Sv. Albert Veliký (06.04.2011)
Základy (22.03.2011)
Sv. Růžena Limská (17.03.2011)
Zatykač (15.03.2011)
Maria (10.03.2011)
Sv. Martin de Porres (27.02.2011)
Sv. Kateřina Sienská (17.02.2011)
Strom (12.02.2011)
Svatý Tomáš Akvinský (05.02.2011)
Sv. Anežka z Montepulciana (28.01.2011)
Svatý Vincenc (21.01.2011)
Bl. Markéta Uherská (29.12.2010)
Sv. Petr Veronský (19.12.2010)
Sv. Kateřina Ricci (08.12.2010)
Sv. Dominik - lumen ecclesiae (17.11.2010)
Je Starý zákon překonaný? (14.10.2010)
Co jsem Pánu Bohu udělal...? (24.09.2010)
Lano (31.08.2010)
Stádo bez pastýře (23.08.2010)
Čistota srdce (02.08.2010)
Bát se hříchu (28.07.2010)
Bible (21.07.2010)
Žízeň duše (18.07.2010)
Kuřák Bible (17.07.2010)
Světlo (03.07.2010)
Sokolský veletoč (28.06.2010)
Jana z Arcu (31.05.2010)
Živá víra (14.03.2010)
Poslyšte příběh… (18.12.2009)
Svatí v květnu (29.05.2009)
Svatí v dubnu (10.04.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 05. 05. 2011 | 3818 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Dějiny řádu kazatelského I., s. M. Zdislava Černá O.P.


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře