Společenství čistých srdcí

Bl. Štěpánka Quinzani (2)

Kategorie: Duchovní život

Dokončení životopisu.

Postupně se kolem ní začaly shromažďovat duchovní dcery, přitažené jejími stigmaty a hlavně jejími extázemi a plamennými slovy, které při nich pronášela. Bylo jí už šestapadesát let, když řekla těmto shromážděným dívkám, které od ní čekaly radu a povzbuzení: "Vězte, mé nejdražší, že je tomu už nyní čtyřicet let, co žiji v ustavičném utrpení. Všechny útěchy, které jsem za tu dobu měla, netrvaly dohromady ani hodinu. Uvědomte si, že v tomto životě musíme trpět a trpělivě snášet své bolesti. Pravou a dokonalou radost musíme očekávat až na onom světě."
Nestěžovala si tedy a nedivila se tomu. Mohlo by se zdát, že u ní bylo cosi drsného a strohého, avšak ona jednala přísně jen sama se sebou. Ne nadarmo její životopisec uvádí i oslovení k dívkám: "Mé nejdražší."
Práce na poli i všechny ostatní práce jejího stavu, extáze, při nichž prožívala Pánovo utrpení, dobrovolné kající skutky Štěpánce ještě nestačily. Začalo ji stíhat jedno pokušení za druhým - proti čistotě, pochybnosti o víře, skleslost, nechuť k modlitbě. Statečně bojovala. Přitom podle zdání lidí stále vedla obyčejný život. Pokud to na ní záleželo, chtěla se skrývat i se svými stigmaty.
Často se jí zdálo, že slyší hlas, který k ní volal: "Miluj Boha! Miluj toho, který tě miluje!" Zdálo se jí také, že ji poučuje její anděl. Shrnula jeho poučení takto: "Je více cest, po nichž je možno dojít k dokonalé lásce k Bohu; avšak nejkratší a nejlepší je cesta soužení, snášených trpělivě a s díkůčiněním. Touto cestou se člověk vzdaluje od světa, připodobňuje se Ježíši Kristu a odevzdává se do rukou nebeského Otce.
Štěpánka šla po léta vyprahlou pouští, avšak při tomto putování ji vedlo poznání Boha. Získala je již od bratra Matouše a od svých prvních učitelů, avšak prohlubovala je tím, že ustavičně upírala zrak své duše na Boha.
Málo se mluví o jejích duchovních vůdcích. Snad zpočátku neměla ani příliš časté styky s ostatními terciářkami. O knihách se její životopis nezmiňuje vůbec.
Štěpánka však uměla číst v knize kříže, a to mistrně. Chápala stále lépe, co je hřích.
Zachovala se jedna její modlitba, v níž se obviňuje z nevděčnosti a vyprošuje si, aby zůstala po celý svůj život neznámá.Zdá se, že tato její prosba nebyla splněna. Štěpánka nebyla poustevnicí. Žila stále ve světě, obklopena lidmi. Sdílela s nimi jejich všední život, jejich práce i jejich starosti. Nikdy si na nic nedělala nároky. Rozdala vše, co měla k dispozici. Přesto nikdy v ničem neměla nedostatek. Vše, co rozdala, opět se jí často nečekaně vracelo prostřednictvím různých dobrodinců.
Uměla číst v lidských srdcích. Uměla každému přímo a s podivuhodnou jasností říci, čím se provinil nebo jaké zlo zamýšlí. Některým lidem také předpověděla různé tresty. Její předpověď se vždy splnila.
Ustavičně pracovala na poli ještě i tehdy, když ji začali vyhledávat mocní tohoto světa. Města si ji zvala, aby se stala rozhodčí v jejich sporech. Ferrarský vévoda ji chtěl zadržet ve Ferraře, kde také dlela po nějakou dobu, avšak nedosáhl toho. Zachovala si svou nezávislost a byla ušetřena bolestí, které tento neprozřetelný vévoda způsobil blahoslavené Lucii z Narni. Chtěli ji mít ve Veroně, v Benátkách i v Mantově, kde byla jednou blahoslavená Osanna přítomna při její extázi.
K překvapení všech se blahoslavená Štěpánka nakonec odebrala do Soncina a oznámila, že tam chce založit klášter. Po lidsku se to mohlo zdát pošetilostí, protože neměla nic. Měla však více než peníze a podobné prostředky.
Na svých cestách se často setkala s mladými dívkami, které k ní měly úctu a svěřovaly se jejímu vedení. Starala se už o ně, když žily ve světě, a chtěla jim nyní zařídit pravidelný řeholní život. Šlo o klášter III. řádu. Podrobnosti o způsobu života v tomto novém klášteře a o jeho dalším trvání nemáme.
Sestra Štěpánka našla dost pomocníků, aby mohla zbudovat tento klášter. Není nám však znám rok, kdy došlo k jeho kanonickému zřízení. Nevíme také, jak dlouho ho řídila.
V roce 1529 vypukla válka proti Francii. Sestry proto musely utéct ze svého kláštera, který byl za hradbami, a uchýlit se do opevněného města. Jejich zakladatelka tam onemocněla. V době nemoci žila stejně umrtveně jako po celý svůj život. Když jí nesli viatikum, sebrala poslední síly a ještě poklekla na podlaze. Zemřela 2. ledna 1530.
Sestra Štěpánka nevyučovala slovy, jako blahoslavená Magdalena Pannatieri, ani listy, jako blahoslavená Osanna, ale svou trpělivostí v bolestech.
Během čtyřiceti let měla její stigmata i její utrpení mnoho svědků. Na všechny měla Štěpánka veliký vliv. Pohledem na ni byli všichni vedení lítostí nad hříchy i k důvěře v milosrdnou lásku Boží. Ochotněji pak přijímali své těžkosti v duchu pokání.
Jak často se sestře Štěpánce zdálo, že jí nebe neodpovídá! Připadalo jí téměř nemožné pozdvihnout mysl k Bohu. A to trvalo skoro po celý její život. Ona při tom byla nejen klidná a trpělivá, ale i radostná. Nikdy nemyslela na sebe. Byla zcela připoutána k Ježíšově Kříži. Benedikt IV. schválil její úctu.
Sdílet

Související články:
Sláva a žal kříže (02.04.2012)
Čiň pokání a věř evangeliu! (22.02.2012)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (2) (23.11.2011)
Bl. Lucie Brocadelli z Narni (1) (15.11.2011)
Sv. Jan Kolínský (19.10.2011)
Bl. Štěpánka Quinzani (1) (01.10.2011)
Sv. Pius V. (2) (09.09.2011)
Pro koho je ráj? (28.08.2011)
Sv. Pius V. (1) (28.08.2011)
Boží vůle nebo moje? (21.08.2011)
Smazány (11.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (2) (01.08.2011)
Bl. Klára Gambacorta (1) (29.07.2011)
Sv. Hyacint a bl. Česlav (13.07.2011)
Bl. Markéta Savojská (2) (14.06.2011)
Bl. Markéta Savojská (1) (13.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (3) (08.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (2) (06.06.2011)
Sv. Antonín Florentský (1) (01.06.2011)
Jeroným Savonarola (4) (16.05.2011)
Bl. Benvenuta Boiani (14.05.2011)
Jeroným Savonarola (3) (05.05.2011)
Jeroným Savonarola (2) (30.04.2011)
Jeroným Savonarola (1) (25.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (2) (12.04.2011)
Bl. Jana Portugalská (1) (11.04.2011)
Sv. Albert Veliký (06.04.2011)
Základy (22.03.2011)
Sv. Růžena Limská (17.03.2011)
Zatykač (15.03.2011)
Maria (10.03.2011)
Sv. Martin de Porres (27.02.2011)
Sv. Kateřina Sienská (17.02.2011)
Strom (12.02.2011)
Svatý Tomáš Akvinský (05.02.2011)
Sv. Anežka z Montepulciana (28.01.2011)
Svatý Vincenc (21.01.2011)
Bl. Markéta Uherská (29.12.2010)
Sv. Petr Veronský (19.12.2010)
Sv. Kateřina Ricci (08.12.2010)
Sv. Dominik - lumen ecclesiae (17.11.2010)
Je Starý zákon překonaný? (14.10.2010)
Co jsem Pánu Bohu udělal...? (24.09.2010)
Lano (31.08.2010)
Stádo bez pastýře (23.08.2010)
Čistota srdce (02.08.2010)
Bát se hříchu (28.07.2010)
Bible (21.07.2010)
Žízeň duše (18.07.2010)
Kuřák Bible (17.07.2010)
Světlo (03.07.2010)
Sokolský veletoč (28.06.2010)
Jana z Arcu (31.05.2010)
Živá víra (14.03.2010)
Poslyšte příběh… (18.12.2009)
Svatí v květnu (29.05.2009)
Svatí v dubnu (10.04.2009)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 04. 10. 2011 | 3670 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Dějiny řádu kazatelského II., s. M. Zdislava Černá O.P.


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře